Přídavné chladiče olejové náplně.

   
   Ve článku : Malý pomocník velkého významu, jsme si řekli o nevhodnosti vystavovat olejovou náplň a potažmo celý pohonný agregát dlouhodobě teplotám blížících se k hodnotě 120°C. Rovněž jsem v tomto článku popsal jak si ohlídat teplotu olejové náplně - takže nyní, abych dodržel svůj slib přináším článek, ve kterém přiblížím jedno z velice efektních a elegantních řešení přídavného chlazení olejové náplně. Přestože ve článku budu hovořit převážně o VS 1400 Intruder, podotýkám, že tento princip lze realizovat takřka na každý motor s tlakovým oběžným mazáním.

1)kapalinové chlazení

   Různé varianty chlazení :  pominu-li, pro motor ideální - kapalinové chlazení (nucený uzavřený okruh s čerpadlem a chladičem obr. 1), chlazení kapalinou a vzduchem (venkovní plášť válce je navíc opatřen žebrováním obr. 2), historií zapomenuté otevřené vodní ztrátové chlazení (používalo se výhradně u stacionárních motorů např. mlátičky na obilí atd.) a exhaustorové chlazení (nehledejte v tomto výrazu žádnou vědu. Exhaustor je ventilátor z druhé strany. Exhaustor je tedy nucené "prosávání" vzduchu např. Tatra, Porsche. Sedíte-li v restauraci správně by jste tedy měli říct : "Pane vrchní pusťte prosím exhaustor".) pak nám zůstanou dva, dodnes velmi využívané způsoby odvodu tepla ze spalovacího prostoru a pracovní části válce : chlazení náporem vzduchu a kombinace vzduch /olej. Chlazení náporem vzduchu (viz obr. 3) má na rozdíl od všech ostatních obrovskou výhodu v absolutní bezporuchovosti. Vadou na "kráse" tohoto řešení však je nedostatečný odvod tepla při nízkých rychlostech. Mnozí majitelé vzduchem chlazených motorů se tento handicap snaží vykompenzovat zvětšením plochy sloužící k odvodu tepla, případně navýšením kvantity vzduchu přiváděného na žebrování motoru (různé trychtýře atd.........). Avšak tyto úpravy mohou být částečně funkční pouze v moment - pokud se motocykl pohybuje. O poznání lépe na tom je motocykl vybavený chlazením : vzduch / olej (viz obr. 4)

2) kapalina / vzduch
3)vzduchové chlazení

   SACA - chlazení vzduchem a olejem  :  Pokud laikovi řeknete, že má váš stroj chlazení vzduch / olej a on pak vidí v přední části rámu radiátor, který se od klasického liší pouze velikostí, vesměs si představí, že místo chladicí kapaliny mezi stěnou válce a venkovním pláštěm koluje na místo vody olej. Skutečnost je však taková, že žádná mezistěna ve které by kolovalo jakékoli médium neexistuje. Tento SACA Suzukou patentovaný systém má v klikové skříni trysku, která rozstřikuje olej do dna pístu a tím jej ochlazuje. Nutno poznamenat, že v minulosti tento systém chlazení využívali i nejvýkonnější modely GSX - R a dodnes jej využívá většina z řady GSX, GSF, SV atd.

4) SACAolej / vzduch

   Vadnutí výkonu : kdo měl možnost porovnat stálost výkonu motoru : kapalinou versus vzduchem chlazeného motoru pak mi jistě dá za pravdu, že vedle hlučnějšího projevu dochází u vzduchem chlazeného (v přímé úměře ke stoupající teplotě) motoru k "vadnutí výkonu". Toto je způsobeno nestejnou roztažností materiálů použitých na píst a válec motoru. Zatímco vůle mezi pístem a válcem motoru 0,02 - 0,05 mm v klidném stavu se při plném ohřátí u kapalinou chlazeného motoru prakticky nemění u vzduchem chlazených motorů může vzrůst až trojnásobně. Tím dochází ke snížení těsnosti spalovacího prostoru a mi pak u takto zahřátého motor pozorujeme tkz. "vadnutí výkonu". Ale pozor : to co jsem uvedl platí pro ohřátí motoru "v normě". Při přehřátí motoru dochází naopak k většímu a rychlejšímu roztažení pístu (vinou použitého materiálu) a může dojít ke zmenšení vůle mezi válcem do té míry, že se píst zadře. Zůstaňme však u "běžného" zahřátí vzduchem respektive vzduchem a olejem chlazeného motoru. Zbytečné ztrátě výkonu a "nezdravému přepalování" olejové náplně se dá poměrně úspěšně zamezit použitím přídavných olejových chladičů. Podmínka pro použití je jediná - aby váš motor byl vybaven oběžným tlakovým mazáním. Do tohoto okruhu lze vřadit (viz obr. 5) nebo posílit (viz obr. 6) olejový chladič.

5) vřazené chladiče

6) přídavné chladiče

   Stabilní výkon :  touto úpravou (vedle nesporného zatraktivnění designu pohonné jednotky - viz obr. 7) se docílí žádané stabilnosti výkonu motoru. Budete velmi mile překvapeni, že při návratu z celodenní projížďky bude motor reagovat na plyn stejně agresivně jako při raním odjezdu. Optimálně stabilní teplota olejové náplně se rovněž blahodárně projeví na její životnosti. Nechci tím ovšem říct, že by bylo možné olej měnit v delších intervalech nežli jsou předepsané výrobcem. Chci jen upozornit na to, že "nepřepalovaný" olej bude mít při výměně hodně podobné mazací vlastnosti jako při nalití nové náplně. Mnohé z vás jistě napadne, zda se motor s takovouto úpravou nebude       

7) design

8) olejové chladiče

příliš dlouho ohřívat na svou optimální pracovní teplotu. Pokud se pozorně podíváte na obrázek : 8) uvidíte, že konstrukce přídavných chladičů je koncipována tak, aby k tomuto jevu nedocházelo. Středové jádro chladiče je tedy dimenzováno tak, že začne předvávat teplotu do chladících žeber až od 60°C výše. Do této teploty olej protéká dostatečně dimenzovanou stěnou chladiče a tepelná ztráta je naopak nižší nežli pokud v originálu protéká slabou stěnou gumové hadice případně tenkostěnnou trubkou. Jakmile dojde k prohřátí masivu středového jádra (tato hodnota se již blíží 80°C) začne plynule probíhat "předávání" tepla ze středového jádra ho bohatého žebrování vlastního chladiče.

   Naměřené hodnoty  jsou více nežli uspokojivé. Po osazení přídavných chladičů jsem podnikl několik středních (120km) i delších jízd (250km) a teplota olejové náplně se při všech režimech pohybovala stále okolo 100°C. Přestože jsem byl velmi mile překvapen "nevadnoucím výkonem" stále ve mne hlodala pochybnost, neboť zmíněné cesty byly podniknuty při venkovní teplotě okolo 22°C. Až přišel den "D". Na "základně" mne již netrpělivě vyhlíží Roman, neboť jako již tradičně meškám. Jedenáctá pryč a cíl - Lipno, předem určen. Italské nebe nad hlavou , síla v pravé ruce dostatečná a nádrž plná - co víc si přát. Bereme tedy "koně do slabin". Okamžiků kdy jsme nuceni na krátkou chvilku

9) nástavce hlav

polevit je opravdu málo. Není proto divu, že po necelých dvou hodinách nepřetržité jízdy již pijeme kávu na oblíbené terase v Plané nad Lipnem. Docela určitě by stálo za to popsat tuto vyjížďku, ale hlavním záměrem této cesty bylo odzkoušet funkčnost přídavných chladičů při extrémním zatížení - což se povedlo bezezbytku. A závěr - maximální spokojenost. Teplota olejové náplně se i při plném zatížení v poledním slunci (venkovní teplota atakuje 25°C ) a při nadmořské výšce okolo 850m stále drží u 100°C. Vzhledem k tomu, že se jedná o naší oblíbenou několikrát ročně projetou trasu vím naprosto přesně, že při stejných klimatických podmínkách by byla teplota olejové náplně bez přídavných chladičů na 120°C.

   Přestože není nejmenší důvod být nespokojený cosi mi neladí. Z mé mysli se stále zřetelněji vynořuje již zapadlá vzpomínka na surfování po NETu, kdy jsem na jedněch stránkách našel nástavce hlav. Píši zapadlá vzpomínka - po pravdě, nechal jsem ji hodně rychle zapadnout při pohledu na cenu tohoto kompletu. Sedíme na terase, popíjíme kávu,  hledím na Vetřelce a jak jsem řekl cosi mi neladí. Nyní se mi  již dopodrobna vybavují nádherné nástavce se čtveřicí "falešných" žeber pod nimiž byla tak obludná cena. Znovu a znovu hledím na Vetřelce a již jen chabě sám sebe přesvědčuji - ne takový peníze do toho nedám!!! Málo naplat - však to všichni velice dobře znáte, červíček zahlodal. Dopíjíme kávu, platíme a já již vím, že tahle káva bude příšerně drahá. Přestože byl návrat domu původně naplánován v poklidnějším režimu - cosi mě podvědomě nutí k rychlejšímu tempu. Mám li něco nerad pak je to parkování "máši" po pěkně stráveném dnu v jejím sedle, ale ani tento úkon mi dnes není, jako obyčejně, proti strsti. Takže za několik dalších okamžiků již slyším zvuk přihlašujících se Windows.  

                                                       

Pokračování článku: