Zapojení přídavných budíků ....

25.03.2008

     
   Nemá smysl rozebírat zda přídavné budíky do našeho stylu patří či nikoli ani se v našem článku nebudeme zabývat tím, zda je osazení otáčkoměru a dalších přídavných budíků přínosem neboť většinou se pro jejich osazení rozhodneme pouze proto - že se nám zkrátka líbí.
     Jak jste již z úvodních slov vytušili vlastní funkce přídavných budíků má spíš druhořadý význam neboli nikterak nezkvalitní jízdní vlastnosti stroje, ale přeci jenom abychom si nákup nikterak levných doplňků sami před sebou zdůvodnili budeme hledat a také nacházet - celou řadu kladných podnětů - abychom do toho šli.
     Co bychom měli mít ujasněno dříve nežli se vydáme utratit podstatnou část měsíčního rodinného rozpočtu? Je velmi důležité (což zdůrazňuji vždy) zjistit si co nejvíce informací o zvažovaném produktu - jinými slovy : pokud se rozhodnu, že
si na stroj koupím otáčkoměr - nesáhnu po tom prvním který uvidím (byť za výhodnou cenu). Zjistěte si tedy nejprve 1) jaká je nabídka vámi zvažovaného sortimentu 2) vhodnost (stran funkčnosti) pro váš konkrétní stroj 3) dostupnost
řešení případné záruční reklamace 4) možnosti kvalitního upevnění na váš konkrétní stroj
   Jaká je nabídka?
   Zřejmě nejfrekventovanějším přídavným budíkem je otáčkoměr viz. foto č 1 který se do páru doplňuje budíkem s kontrolkami (který může být sdružený s hodinkami atd.) viz. foto č 2 + 3, teploměrem - případně tlakoměrem olejové náplně  viz. foto č. 4. Palivoměr coby přídavný budík je v katalozích doplňků nejrůznějších fy. nabízen velice zřídka neboť jeho funkce bývá navázána na plovák a pokud již někdo plovák v nádrži má - pak mu ani palivoměr nechybí.
   Otáčkoměr : foto č.1
   Při jeho koupi by jste měli vědět jaké spektrum otáček má váš motor a dle tohoto také volit otáčkoměr. U našich strojů v drtivé většině případů stačí otáčkoměr se škálou  8.000 ot./min Podstatné při výběru otáčkoměru pro vás musí být v jakém režimu vámi kupovaný otáčkoměr funguje. Pominu li otáčkoměry universální (mívají ve spodní části přepínač režimu) pak se můžete setkat s otáčkoměry které jsou určeny pro jednoválcové motory, pro dvouválce
které jsou značeny 1 : 1 (povětšinou náš případ) a pro motory čtyřválcové.
   Další podstatnou věcí při výběru otáčkoměru kterou bychom měli vědět je skutečnost, že tyto se dělají v různém venkovním průměru - většinou 60 a 48mm. Je tedy nutné vědět zda se ve vámi voleném průměru otáčkoměru také vyrábí případně osazovaný druhý budík. To že přídavné budíky mívají různě barevný podklad (většinou bílý nebo černý) je již zbytečné
foto č.2 foto č.3 foto č.4
zmiňovat. Ovšem již zbytečné není zmínit, že přídavné budíky přestože mají shodný venkovní průměr a barvu ciferníku nemusí být souhlasné ve venkovním tvaru obalu. Proto při výběru otáčkoměru věnujte pozornost nejen již řečenému ale také možnosti dokoupit druhý budík shodných venkovních tvarů. Aby k otáčkoměrům řečené bylo kompletní musím dodat, že krom elektronických otáčkoměrů s analogickou stupnicí (s klasickou ručičkou) lze také koupit  otáčkoměry s digitální stupnicí - viz. foto č. 5.

   Budík s kontrolkami :
  rovněž zde je nabídka poměrně pestrá a tak si při výběru ohlídejte vše co bylo řečeno pro

foto č.5

otáčkoměry - tady : průměr, barvu displeje, možnost zapojení do stávající palubní sítě vašeho stroje jakož i shodnost venkovního designu s otáčkoměrem.
   Olejový teploměr - tlakoměr :
   Tyto existují elektronické viz. foto č. 4 ke kterým je nutné dokoupit a hlavně do olejového okruhu zabudovat čidlo. Pozor při koupi čidla viz. foto č. 6. je nutné mít na paměti, že musíte koupit čidlo nejen s odpovídajícím průměr ale také stoupáním závitu. Druhou variantou pro teploměry olejové náplně je budík s kapilárou, která se většinou montuje na místo stávající olejové měrky nebo na místo šroubu kterým do motoru plníme olej a tak je rovněž nutné znát
foto č.6 foto č.7
průměry a stoupání závitů. U tlakoměrů oleje je nabídka obdobná - tedy elektronické s čidlem případně přímé
napojení pomocí speciální tlakové olejové hadice do okruhu mazání viz. foto č. 7.

   Upevnění na stroji :
   každý prodávaný přídavný budík je řešen tak aby se dal upevnit na stroj - ovšem toto řešení bývá povětšinou pro náš styl nepoužitelné - tedy lépe řečeno asi jen málo kdo by "překousl" uchycení přídavných budíků pomocí jakési "platle" pod klemu risersetu viz. foto č.8 Také z tohoto důvodu jsem již v úvodu našeho článku (v bodě 4) psal, že by při výběru vhodných přídavných budíku měl být brát zřetel (kromě dalšího) na možnost kvalitního upevnění na
stroj a tím slůvkem : kvalitní upevnění je samo sebou myšleno také zpracování designu

foto č.8

nosičů (držáků) přídavných budíků kterých je na trhu rovněž celá řada. Tyto nosiče (držáky) přídavných budíků bývají
většinou kotveny na řidítka viz. foto č. 9 nebo na risrset viz foto č.10 V některých případech bývá nosič otáčkoměru součástí klemy
risrsetu. Toto řešení je sice vcelku efektní ovšem pro mnoho strojů nepoužitelné neboť připevněním přídavných budíků do středové polohy řidítek dojde k zakrytí pohledu na hlavní budík - tedy tachometr. V takovém případě je nutné volit upevnění jiné - např.

na "trubky" předních tlumičů objímkou viz. foto č.11

foto č.11

foto č.9 foto č.10
kterou nasunete mezi brýle a k této objímce přídavné budíky upevníte. Ovšem toto řešení sebou nese další designový problém a tím je že vlastní přídavné budíky bez venkovního obalu většinou nejsou to pravé ořechové viz. foto č.12
Pokud však máte kreativního ducha a výrobní zázemí můžete si nosiče přídavných budíků vyrobit přesně dle vaší potřeby. Není to zase nic tak složitého aby to nezvládla běžně vybavená kovoobrobna. Jak na to?
foto č.12 foto č.13 foto č.14 foto č.15 foto č.16 foto č.17 foto č.18
K výrobě budete potřebovat "špalek" kvalitního duralu viz. foto č. 13 z kterého postupně vyrobíte ještě větší hromadu špon viz. foto č. 14 a to co vám zbude viz. foto č. 15 je již brnkačka dotáhnout do finále viz. foto č. 16 18
   Zapojení do stávající palubní sítě :
   Každý vámi koupený přídavný budík by měl v balení obsahovat zcela jasné schéma připojení do stávající palubní sítě vašeho stroje. Všeobecně se však dá říct, že elektronický otáčkoměr bude mít pět kablíků viz. foto č. 19 . Dva souží

pro osvětlení přístroje. Další dva kablíky na které je nutné (stejně tak jako u osvětlení budíku) opět připojit plus a mínus napájejí vlastní budík a pátý kablík je veden na cívku.
   Vzhledem k tomu, že je do otáčkoměru taženo 2x plus a 2x mínus (osvětlení a napájení) viz. foto č. 19 bude vás to svádět udělat plus i mínus jedním napojením k stávající palubní síti - ale nedělejte to.
   Vlastní napojení otáčkoměru (jeho el. napájení) má být provedeno tak, aby bylo funkční  již při otočení
klíčku zatímco okruh pro osvětlení otáčkoměru se má správně sepnout teprve při zapnutí světel. Udělat dva okruhy není o tolik složitější nežli propojit vše pod jednou pojistkou. Z hlediska údržby stroje a jeho případných dalších úprav je vhodné udělat veškerá napojení pomocí konektorů. Pokud si pro tento účel vyrobíte odbočky (na každý okruh jednu)  viz. foto č. 21 nebude to  mít chybu. Pouze upozorňuji že na obrázku znázorněná odbočka je již plánována pro dva budíky - tedy otáčkoměr a teploměr olejové
foto č.19 foto č.20
náplně. Znamená to tedy, že na této jedné odbočce bude napájení otáčkoměru + teploměru. Na další takovéto odbočce (která bude odlišena jinou barvou izolaci - například hnědou) provedete napojení osvětlení těchto dvou budíků. Další odbočka - opět s barevně odlišnou izolací je určena k napojení kostry.

   Pokud již budete dělat el. instalaci doporučuji vyměnit žárovku osvětlení viz. foto č. 20 (modrá šipka) za diodu která vám zcela jistě vydrží svítit déle a navíc si můžete zvolit a také sjednotit barvu podsvícení přístrojů viz. foto č. 26.
   Nyní když již máme přístroje napojené a podsvětlené zbývá jediné - oživit jejich funkci.

foto č.21

Pro otáčkoměr je nutné připojit kablík na cívku - viz. foto č. 22 25 Znázorněné napojení se týká VS 1400 a pokud budete zapojovat otáčkoměr na jiný stroj - je dost možné, že budete mít dilema na který kontakt cívky udělat připojení.
   Není však potřeba dělat z této volby velkou vědu, dalekosáhle pátrat v manuálech a
schématech. Pokud máte vše ostatní správně připojené (tedy napájení a osvětlení otáčkoměru je funkční) nastartujte stroj a přiložte kablík určený k napojení na kontakt cívky. Jestliže se otáčkoměr
foto č.22 foto č.23 foto č.24 foto č.25
rozběhne - zvolili jste správně. V opačném případě přiložte kablík na druhý kontakt který (pokud je vše ostatní správně napojené) otáčkoměr již musí oživit. Máte to tedy 50 na 50 s_tím, že případný omyl se netrestá Teprve po identifikaci správného kontaktu udělejte napojení avšak mějte na paměti že toto napojení musí být na úrovni viz. foto č. 22 25

   Napojení (oživení) teploměru olejové náplně je daleko prostší neboť zde je pouze jediná možnost - tedy na čidlo pomocí plochého konektoru. Jak si vyrobit kvalitní konektor popisovat nebudu neboť této akci byl již na našich stránkách věnován dostateční prostor - klikni zde -
   K teploměru pro úplnost dodám ještě jednu informaci - ze života. Volal mi známý, že čidlo

foto č.26

které jsem mu zaslal zjevně nefunguje neboť chtěl teploměr společně s čidlem před montáží odzkoušet a přestože ponořil čidlo do vařící vody ručička teploměru se ani nepohnula....... Takže pokud budete také dělat takovéto hokus - pokus ještě před montáží na stroj mějte na paměti, že čidlo které není osazené ve stroji (budete jej doma potápět do kastrolu s vařící vodu) nemá kostru. Takže na čidlo nebude stačit přivést pouze ten správný kontakt, ale na jeho tělo musíte také dát kostru - jinak se vám ručička teploměru ani nehne.......... ani kdyby jste čidlo uvařili naměko

umístění čidla

   Co říci v závěru? Přídavných budíků a dalších doplňků které vyžadují el. zapojení do
stávající palubní sítě je takřka nepřeberné množství (to co jsme si dnes poodhalili je pouhým zlomkem nabídky). Pokud si takovýto doplněk pořídíte mějte vždy na paměti to (což byl hlavní důvod k napsání dnešního článku), aby

video wmv

napojení bylo provedeno na profesionální úrovni a nezatížilo stávající palubní síť obzvláště pak přechodovými odpory které velice snadno vzniknou neodborným spojením kablíků. Rovněž se vám velice snadno může stát, že přechodový odpor (studený spoj) vyřadí funkci celého kabelového svazku do kterého byl neodborně vřazen další spotřebič což v mnoha případech může způsobit znepojízdnění případně problémový chod stroje. Jestliže tedy již dokoupený el. doplněk zapojujete do stávající palubní sítě udělejte to formou "odboček" ze stávající kabeláže viz. foto č. 21 při zachování (pokud možno)
7,34MB
barevného rozlišení kablíků. To tedy znamená že stávající palubní síť zůstane v původním stavu a pouze pomocí těchto odboček si vytvoříte další velice přehledné a snadno identifikovatelné profi napojení přístrojů.

Výpis souvisejících článků

  1) Nabíjení - AKU
 

 spojení na autora článku
Foto : archiv K1400  

informace o bezplatném SKYPE

volací SKYPE znak :

k1400cz

   +420 777 812288

volání naleznete zde - klikni -

 

 

 Zpět do článků : Radíme si ...

       
Fafa (upc.cz) 25.03.2008 21:14
Kujwa drát,zase dobrá prácička mám pocit že ten že oslovení kujwa drát je fakt na místě. jinak musim říct že,ŽE TEN TVUJ KRASAVEC VYPADÁ MOC DOBŘE NA TĚCH CCA 18oookM
Džejár (eurotel.cz) 27.03.2008 22:11
Generále,protože trpím častými záchvaty lenosti,nebudu asi takto propracované úpravy dělat,přesto ti řeknu,že tyto články jsou moc pěkný včetně velmi názorných obrázků a smjlíků,člověk to vždy musí dočíst až do konce.Myslím,že vytvoření článku musí dát taky dost práce.Co kdyby jsi tyto články vydal jako ilustrovalou knížku ??? To si ale absolutně nedělám srandu.
jarek (iol.cz) 29.03.2008 20:16
Je to zase jeden super článek.... Děkuju...
Milan z Plzně. (iol.cz) 03.04.2008 10:20
Ahoj, mám problém. Osadil jsem otáčkoměr na VS 1400 a další na Hondu VTX 1800. Na Suzuki pracuje bez problémů, na Hondě ukáže maximálně 2.000 otáček při hodně vytočeném motoru. Když otáčkoměry mezi sebou prohodím, na Suzuki ukazuje zase dobře (do cca 5.000 otáček), na Hondě zase maximálně asi 2.000 otáček. Takže otáčkoměrem to nebude, zřejmě je to někde blbě zapojený na cívce. Ale ani v autorizovaným servisu Honda v Plzni neví !!! kam to přesně zapojit. Nedělal to už někdo z praktiků? A neporadil by?? Díky. Milan Tel.: 602258872, mail: Polaris123@seznam.cz
Jenda (iol.cz) 08.04.2008 17:06
Problém je v programování otáčkoměru. Některé otáčkoměry jsou Bohužel pevné, naprogramované na určitý motor /2T, 4T, na určitý počet válců/. Problém by vyřešil otáčkoměr KOSO, který je plně programovatelný. Jak na dvou, tak čtyřtakt a jeden až dvanáct válců. Programování se děje dvěma tlačítky vzadu na těle budíku, stejně jako např. na digitálních hodinkách. Tento přístroj ještě navíc obsahuje teploměr oleje /nebo chladící vody, jak je libo/ a je cenově velmi kulantní. Dá se pořídit již za 2550,- peněz. Navíc nevyžaduje přímé připojení na CDI, ale stačí mu pět závitů na VN kabelu. V příslušenství je na toto i speciální kablík. Přímé zapojování na CDI může být také zdrojem něpěkných problémů. Některé otáčkoměry jsou citlivé na polaritu pulsů a může to skončit až odprásknutím budíku. V tom případě je na to vždy v manulálu k přístroji upozorňováno. Pokud bych se s Generálem domluvil, pošlu článek.
Milan z Plzně (iol.cz) 10.04.2008 16:38
Díky za informaci, ale oba motory jsou dvouválce a čtyřtakty. Zapalovací cívky jsou dost podobné, ale na Hondě jsou z každé cívky vytaženy dva vysokonapěťové kabely (každý válec má dvě cívky, ale pálí najednou). Jedná se o otáčkoměry, které jsou v tomto článku na fotografiích, kupoval jsem je od Generála i s teploměrama oleje, mám to na obou mašinách udělané stejně. Oni se totiž svým vzhledem k motorce vysloveně hodí, nechtěl bych to předělávat. Ale stejně díky za radu.
Dave (eurotel.cz) 23.04.2009 01:55
Zdravím Generále, fajny článek, přesně to teď řeším na Intra 1500, rv. 1998. V článku píšeš, že jsi někomu zasílal teploměr, tak jsem se chtěl zeptat, jestli se dá u tebe objednat/koupit tlakoměr a teploměr oleje a voltmetr na Intra 1500. Už jsem projel milion stránek na netu ale přímo na 15-ctku jsem nic nenašel. Předem díky za odpověď. Dave
Bundi Tomáš (tmcz.cz) 18.01.2021 11:05
Ahoj potřeboval bych voltmetr a otáčkoměr na suzuki vz 800 mauruder. Já koupil od yuki a nefunguje to prý je to tam udělaný přes nějakou jednotku. Diky moc za odpověď
Generál (79.221) 19.01.2021 15:00
To : Bundi Tomáš Aby jsi sehnal tyto věci v originálu pro vz 800 mauruder je nereálné. Musíš koupit univerzální které nabízí celá řada fy. Jen namátkou - Louis : https://www.louis.de/artikel/t-t-elektronischer-drehzahlmesser-48mm-led-beleuchtung/10036506 Highway Hawk : http://www.highway-hawk.cz/katalog/pristroje/otackomery atd, atd....
 
   

zpět na úplný začátek WEBu

   
    Chopper a cruiser