Motto : "co dělat když ...." je otázka kterou klademe až po nějaké hodně špatné zkušenosti. Ptejte
  se raději : "co dělat aby ....."
   Synchronizace karburátorů...

06.04.2008

     Doby kdy jsme tahaly prostřednictvím plynové rukojeti a lanka přímo za šoupátko karburátoru jsou ty tam a postupem času se stal z karburace velice složitý celek který pokud je osazen na stroji několikanásobně musí být dokonale sladěn neboť když jeden karburátor otevírá dřív jak ten druhý - začnou se válce navzájem přetahovat neboli válec který dostává více směsi "táhne" druhý.
     Jaký to má dopad na výkon motoru, jeho akceleraci a pružnost jistě nemusím dalekosáhle rozebírat a tak úvod dnešního článku pouze uzavřu jedním konstatováním. Vcelku mnoho motorkářů si myslí, že pokud jejich stroj má výkonové díry a střílí do výfuku (případně do sání) bude závada v špatně seřízené synchronizaci. Omyl - tyto nepravosti bude mít na "triku" nesprávný poměr směsi nikoli synchronizace škrtících klapek karburace.
   Z řečeného tedy jasně vyplývá, že prvním krokem při seřizování karburace by měla být správně nastavená hladina plováků v plovákové komoře. Hodnoty hladin si dle konkrétního modelu a ročníku stroje musíte vyhledat v dílenském manuálu a v drtivé většině případů se nastavení hladin neobejde bez demontáže karburátorů ze stroje. Nemusím snad připomínat, že pokud již máte karburátory vyjmuté ze stroje je přímo žádoucí protáhnout je ultrazvukem - KLIK -  
   Přestože se vlastní úkon seřízení synchronizace karburátorů bude lišit stroj od stroje princip zůstane vždy stejný
tedy : škrtící klapky všech karburátorů musí "pracovat" naprosto synchronně v celém spektru otáček.
   Jak již bylo řečeno - vlastní úkon seřízení karburátorů se velice liší. Mezi V-Twin motory patří ucelené řadě Suzuki VS 600 - 1400 pomyslné kyselé jablíčko neboť seřízení karburace Intrudrů vyžaduje nejen značnou zručnost, ale také patřičnou dávku zkušeností a není neobvyklé že byť proškolený mechanik od Suzuki (který neseřizuje VS_ka pravidelně) se s těmito modely mnohdy opravdu hodně natrápí.
   Zcela jistě znáte přísloví : těžko na cvičišti - lehko na bojišti a proto si pro náš článek zvolíme již zmíněný - obtížně seřiditelný stroj Suzuki VS 1400 Intruder a pokud se mi podaří vysvětlit vám seřízení synchronizace na tomto stroji pak na ostatních modelech např. XV, XVS atd .... to pro vás bude o mnoho jednodušší

takřka archivní - nikoli víno (karburátor i přístroj ) přední karburátor VS 1400 SynchroMate
   Dříve nežli začneme se synchronizací cokoli dělat měli bychom si být zcela jisti, že máme vše potřebné k provedení tohoto úkonu k dispozici. Tím slůvkem vše potřebné nemyslím zrovna vhodný synchronizační přístroj.
Nebudu zde však dělat výpis toho co budete k provedení synchronizace potřebovat neboť pokud budete následující řádky číst pozorně a článek dočtete do konce - zcela jistě vám bude jasné, že vlastní synchronizační přístroj je jen částí (i když velmi důležitou) toho co budeme potřebovat k provedení synchronizace.

   Příprava I. : je absolutně nutné aby jste před vlastním "laděním" synchronizace měli naprosto čisté vzduchové filtry. V našem případě VS 1400 je tedy nutné oba molitanové filtry vyjmout, vyprat v jarové vodě (v žádném případě neperte filtry v benzínu, naftě ani jiných
zvěrstev - jinak vaše filtry po velice krátkém čase budou vypadat jako ten který zachycuje

foto č.1

snímek č.1). Po vyprání a dokonalém vysušení nastříkejte (z obou dvou stran) povrch filtrů přípravkem k tomuto účelu určeným - viz foto č.2 (pokud použijete motorový olej - což je velice nouzové řešení musíte si být vědomi, že do jisté míry zkrátíte životnost filtrů což je sice nemilé ovšem zase mnohem lepší varianta nežli nechat filtry "suché" a tím pádem zhoršit čištění přiváděného vzduchu). Zmíněné nastříkání molitanových filtrů je pouze slovní obrat. Ve skutečnosti na ně nenanášíte "krycí" vrstvu, ale tyto filtry pouze "přeprášíte" zhruba tak - jako když stříkáte sprejem holý plech v první vrstvě.

   V mezičase : kdy vám schnou vzduchové filtry udělejte kontrolu neporušenosti manžet a dotažení všech spon kterými jsou napojeny karburátory na airboxi a válce. Toto je opravdu důležité neboť pokud vám bude karburace přisávat na manžetách vzduch stroj nenaladíte ani kdyby jste si prst v pr.... zlámali
   Pokud budete svůj stroj "ladit" poprvé a nejste si jisti zda je správně nastavená bohatost karburátorů - zkontrolujte jejich nastavení. Hodnoty naleznete v dílenském manuálu. V případě,

foto č.2

že zjistíte odchylku v nastavte bohatost směsi od údajů výrobce - upravte je tak jak manuál
uvádí (později až po sladění synchronizace bohatost individuálně "doladíte"). Z praxe mohu pro stroj VS 1400 (při osazení originálních výfuků) doporučit jako základní nastavení bohatosti na 1 3/4 otáčky. V případě, že máte na stroji osazené laděné výfuky nastavte základní bohatost směsi karburace na 2 1/4 otáčky.
   Příprava II. : zpětné osazení "nastříkaných" filtrů je zbytečné popisovat - pouze upozorním na to, že pokud si nejste zcela jisti správným vedením lanek ke karburaci (obzvláště pak těch synchronizačních) dobře si prohlédněte

zařazené foto č. 3 + 4. Pokud totiž nebudete mít lanka vedená správně pak již pouhou zpětnou montáží nádrže zcela "rozhodíte" synchronizaci přestože jste si jí velice pečlivě udělali. K rozhození seřízené synchronizace totiž naprosto stačí aby například "tunel" nádrže zatlačil na spojkovou hadici a tato potažmo do plynového lanka. Jinými slovy : nejen veškeré lanovody (bovdeny) karburace musíte být před začetím práce na synchronizaci zafixované ve

foto č.3

správné poloze, ale také veškeré kabely el. instalace, hadičky spojky

foto č.4

atd.... které mohou při zpětné montáži nádrže polohu lanek karburace změnit. Doufám, že nemusím připomínat aby jste fixování lanovodů a všech ostatních prvků provedli nenásilně ("nezlamte" bovdeny) a hlavně rozebiratelně!!!
   Synchronizace : první krok který provedete po napojení přístroje (tento musí být ohřátého na provozní  teplotu a zkalibrovaný na momentální tlak vzduchu) na karburaci je seřízení volnoběžný otáček motoru (motor

musí být ohřátý na svou provozní teplotu!!!) . Správnou hodnotu volnoběžných otáček naleznete v dílenském manuálu (pro Suzuki VS 1400 je to 1.000 až 1.050 ot./min). Pokud máte k dispozici přístroj SynchroMate dáte oba přepínače do levé polohy a volnoběžné otáčky vám ukazuje spodní červená stupnice (x100 rpm). Všimněte si viz. video č.1. jak v začátku seřizování stroj jen velmi neochotně "padá" z otáček (technická poznámka : veškerá zařazená videa jsou v oblasti stupnice - tedy optického vjemu - do značné míry
video č.1
wmv 9,01 MB
zkreslená neb jsou pořízena pouze fotoaparátem. V reálu lze s přístrojem  SynchroMate seřídit stroj naprosto přesně - prakticky s nulovou tolerancí). Pokud máte k dispozici pouze klasický analogový aparát je vhodné zapojit

si do okruhu elektronický otáčkoměr - ale zůstaňme u námi popisovaného případu. Jestliže tedy již máme správné nastavené volnoběžné otáčky motoru přistoupíme k druhému kroku tedy k seřízení synchronizace ve volnoběžných otáčkách. Oba dva přepínače přepněte do pravé polohy viz. video č.2. a dle potřeby proveďte seřízení pomocí stavitelného šroubu bovdenu viz foto č. 5 (modrá šipka). Všimněte si, že při seřizování synchronizace ve volnoběhu je "střelka" na stupnici poměrně neklidná viz. video č.2. Toto je způsobeno
video č.2
wmv 13,30 MB

foto č.5

chodem bez zatížení kdy se škrtící klapky v proudu vzduchu lehce "pohupují". Přesto lze i tuto
volnoběžnou synchronizaci nastavit naprosto přesně. V momentě kdy je "střelka" uprostřed stupnice proveďte zajištění (aretaci) seřizovacího šroubu kontramatkou viz foto č. 5 (červená šipka). Po nastavení a zajištění
volnoběžné synchronizace přistoupíme k třetímu kroku : synchronizaci zatíženého motoru.

video č.3
wmv 9,72 MB
   Pro tento úkon je vhodné (nikoli však podmínkou) mít pomocníka který na plynové rukojeti zvýší otáčky do oblasti největšího kroutícího momentu  (v našem případě na cca 3.200 až 3.500  ot./min.). Po ustálení otáček ve zmíněné oblasti zjistíte na přístroji do jaké polohy se vychýlí "střelka" na stupnici viz. video č.3. Další postup je obdobný jako při kroku dva - tedy  dle potřeby proveďte seřízení pomocí stavitelného šroubu bovdenu
viz foto č. 6 (modrá šipka). Za pozornost stojí, že při seřizování  synchronizace pod zátěží se

foto č.6

"střelka" na stupnici chová velice vyváženě - nekolísá viz. video č.3  což je k dříve řečenému zcela logické.  Toto seřízení (pod zátěží) je o mnoho jednodušší. V momentě kdy je "střelka" uprostřed stupnice proveďte zajištění (aretaci) seřizovacího šroubu kontramatkou viz foto č. 6 (červená šipka). V závěru videa č.3 si všimněte, že touto aretací (zajištění kontramatkou) dochází k jemnému "rozhození" synchronizace proto je třeba sledovat (v případě potřeby kompenzovat) stupnici po celou dobu seřizování - tedy rovněž při aretaci již seřízené synchronizace.
Čtvrtým krokem celé této akce je přepnutí obou přepínačů vlevo a opětovné nastavení (kontrola) volnoběžných otáček. Velice snadno se vám může stát (pokud bude rozdíl ve volnoběžných otáčkách při kroku čtyři příliš velký), že bude nutné kompletní postup seřízení synchronizace zopakovat. V úplném závěru - po dosažení optimálního

nastavení synchronizace "zakápněte" aretační matky stavitelných šroubů barvou.
ilustrační video
wmv 9,39 MB
   Bohatost směsi : pokud se z některého výfuku (případně obou dvou) ozývá při zatížení "plkání" může to být (pokud jsou hladiny správně nastavené) zapříčiněno netěsností systému a to jak sacího tak výfukového. Pokud máte "odborně" vybrakované koncovky výfuků pak toto střílení pod plynem mohou zapříčiňovat turbolence výfukových plynů. Jestliže si při ubrání plynu některý válec "plkne" do výfuku bude nutné upravit bohatost směsi volnoběhu. V popsaném případě povolte na problémovém válci šroubek bohatosti o 1/4 otáčky a proveďte opětovnou kontrolu. Tento postup opakujte pokud není chod zcela pravidelný a stroj "neplká" ani při náhlém ubrání plynu.
   A v závěru?  dost možná se bude mnohým zdát tento článek příliš strohý - tedy že by v něm měli být některé věci rozebrány (ukázány) detailněji jako například kde napojit synchronizační přístroj, který karburátor je referenční (řídící)  atd.... atd... atd. Věřte mi, že pokud bych se pustil do těchto detailů stal by se článek nepřehledným. Záměrem tohoto článku bylo vysvětlit a v ukázkách si (předvést) vlastní princip seřízení jakož i to co je nutné udělat dříve - nežli se do úkonu seřízení synchronizace pustíte a také tak trochu představit skvělého pomocníka SynchroMate. Takže v závěru pouze dodám, že je dobré kontrolu synchronizace provádět minimálně vždy při servisním intervalu (při výměně oleje). Odměnou vám bude plnohodnotný zátah vašeho stroje v plném
spektru otáček
 

    zde je na mne spojení
foto : archiv K1400  
informace o bezplatném SKYPE  

 volání naleznete zde - klikni -

 

volací SKYPE znak :

k1400cz

   +420 777 812288

pokud máš SKYPE stačí kliknout na symbol

 

 Zpět do sekce : co dělat...

 
 
Standa (paskov.cz) 06.04.2008 19:47
Dobrej článek.
Fafa (upc.cz) 07.04.2008 09:18
jj je to honička bejt jednička
Duňák (iol.cz) 07.04.2008 09:50
Pěkný článek,ale měl bych pár otázek.Mám Kawu VN 15, byl jsem u Kubalíka v Třemešné na synchronizaci a bohatost- tu mi dělal na brzdě s Lambda sondou. Synchro bylo na stejných hodnotách, upravil ho na hodnoty dané výrobcem,přední válec-studenější má otvírat o kousíček dříve. Pak jsme řešili bohatost.(byl jsem tam hlavně kvůli toho,že při ubrání plynu střílí do výfuku a po 200 km mi zmodralo nově pochromované koleno předního válce)Nastavil bohatosti tak,že grafy z lambda sond ukazovaly solidní hodnoty,směs byla správná,všechny ostatní hodnoty taky-průběh krouťáku i výkonu-ale střílí to dál. Říkal, že šroub bohatosti ji ovlivní hlavně při volnoběžných otáčkách a pokud bych chtě snížit bohatost,že bych to asi musel přetryskovat. Tak mám zkusit na obou karburátorech snížit bohatosti postupně o čtvrt otáčky? A neochudím tu směs moc? Dík za rady,čus Duňák
Generál (cservis.cz) 07.04.2008 13:06
To - Duňák : ono je mnohdy lepší zapojit selský rozum nežli drahé přístroje (nemyslím to nikterak ironicky). Praxe z ladění na brzdě je vesměs taková, že ti na tomto aparátu naladí v kraburaci optimální poměr směsi a vytisknou ti krásně uhlazenou výkonovou křivku. Když budeš z tohoto seřízení na brzdě odjíždět bude tě na duši hřát graf který si vytištěný z PC odvážíš v peněžence která ovšem touto akcí "zhubla" o značnou sumu. Většinou však euforie z naladění vezme za své hned při první změně atmosférického tlaku, vlhkosti vzduchu ...... Je třeba si uvědomit co že vlastně na brzdě seřizují. synchronizaci? Nikoli - ta musí být seřízená ještě před tím než na brzdu najedeš. Co tedy? Poměr směsi. Pokud tedy máš karburaci v originálním stavu pak není důvod k návštěvě tohoto zařízení a jestliže stroj střílí je nutné hledat chybu. Nejčastěji !!!! to bývá v netěsností sacího a výfukového systému !!!! Chyba se někdy hledá opravdu složitě, ale pokud jí nenajdeš tak můžeš mít naladěno jak od Stradivariho, ale "plkat" ti to nepřestane. Dalším velkým omylem mnohých je domnění, že šroubkem bohatosti regulují množství benzínu - v opravdu drtivé většině případu to však není pravda. Tímto šroubkem se reguluje množství vzduchu. Co to tedy znamená? Když při ubrání motor střílí a sací i výfukové potrubí je utěsněné musíš tento šroubek povolit - nikoli utáhnout. Ovšem to již pouze opakuji to co je v článku uvedeno.
Duňák (iol.cz) 08.04.2008 08:38
No to je právě to. Na brzdu jsme samozřejmě najeli až po synchronizaci a bohatosti už měl taky udělané. Spíš mě zajímalo,jaký průběh krouťáku to má,kolik je teoretická maximálka a jak to odpovídá údajům výrobce. Tolik k brzdě. Ale střílení: ještě jsem mu včera volal a říkal,že s těmi výfuky co mám(nejsou origo a mají malý odpor)toho moc neudělám,protože jejich nedostatečný odpor dovolí při ubrání plynu únik trochy nespálené směsi a následné dohoření-střílení. A když uberu na bohatosti(jsou tam jehlové karburátory)šroubkem,má to vliv tak do 1/3 otevření klapek,pak už otvírají hlavní jehly a tam,kdybych chtěl snížit bohatost,tak musím snížit jehly-do toho nejdu. Zkusím teda trochu stáhnou bohatost na těch šroubkách a jinak se smířím s tím střílením.Alespoň se každý za mnou otočí když uberu :-). Díkes za odpověď,Duňák
Filip Marauder (nextra.cz) 12.04.2008 21:57
Když ti zmodralo koleno znamená to že je směs příliš chudá (málo benzínu, hodně vzduchu), tudíš hoří při vyšší teplotě. Sřílení do výfuku je taky způsobeno chudou směsí, případně nějakou netěsností kdy se přisává do směsi vzduch a ta se tím zase ochuzuje. Šroub bohatosti je pouze pro volnoběh, tudíž může odstranit střílení při zavření plynu ale modrání výfukových kolen a případnému podpalování ventilů nezabrání, jelikož při jízdě mají na bohatost vliv jehly a velikost hlavních trysek
Duňák (iol.cz) 14.04.2008 13:22
Směs určitě chudá není, protože lambda sondy nelžou. Naopak,byla malinko chudší,takže ji obohatil o půl otáčky a střílí to trochu víc. Ovšem teď je směs správná. Takže to zase stáhnu a nechám to tak.
Radek (magnacartech.com) 21.07.2008 12:29
Zdravím, mám takovej dotaz.Mám YAMAHU XVS 1100 DRAGSTAR dal jsem tam otevřené koncovky s tlumivkou a po ujetí cca 400 km tak se mi zbarvila jedna koncovka asi tak v půlce do žluta.Nevíte čím by to mohlo být?Není rozhozená směs? a ještě je normální když se mi motorka zahřeje tak na cca 80-90 stupňů tak je hlasitější motor (cinká). moc děkuji za odpověď Radek
Martin (upc.cz) 26.09.2008 13:38
to Radek (magnacartech.com) 21.07.2008 12:29: Ta koncovka se ti zbarvila do žluta a bude to zřejmě pokračovat, za: a) není to kvalitní koncovka a materiál se vypaluje, i když máš dobře seřízený motor na tento typ koncovek b) není kvalitně seřízen motor na tento typ koncovek a zničíš (vypálíš) i drahé koncovky. Pozn.: Zbarvování je způsobeno hořením nespáleného benzínu ve výfukovém potrubí, tam kde už by měli být jen výfokové zplodiny, někdy to jde seřidit, někdy ne, dle typu motorky a kvality koncovek (výrobce). Je to hodně, na příspěvek to rozhodně není. Páčko :)
k-34 (185.28) 09.03.2011 13:37
Hello, whats price of pipes K-34, you send of brasil? Thanks
Generál (cservis.cz) 09.03.2011 20:48
k-34 information : http://www.k1400.cz/clanky/radime/konkretne/dily/kit/spojky.php In Brazil User offline :-(
Mech (iol.cz) 25.07.2011 09:16
čau potřeboval bych poradit ohledně leštění svodu,na jedné straně už jde do zlatova jestli se to dá něčím vyleštit (popřípadě čím) hned bych to koupil,zkoušel jsem silichrom a tím to nejde,předem díky za odpověď
Generál (cservis.cz) 25.07.2011 10:53
To - Mech : silichrome je ti v tomto případě opravdu k ničemu. Možná to s ním tak akorát podřeš páč je dost hrubý. Na zažloutlé svody (kolena) jedině Blue JOB. Zde je článek : http://www.k1400.cz/clanky/radime/konkretne/blue_job/na_vyfuky.php
karlos (iol.cz) 01.03.2012 21:25
Ahoj potřeboval bych poradit,zde nevíš o někom v okolí Pardubic kdo by seřídil karburátory u Introuše-jak popisuješ v článku.Díky moc za odpověď můj email - karelmnuk@seznam.cz
Generál (cservis.cz) 01.03.2012 21:42
TO - karlos : já jsem z jihu takže o Pardubicku vím tak akorát to, že se tam peče perník, na podzim (pokud se někomu nepovede taxis) tak tam dělaj koňský salám a hrají docela dobrý hokej. O tom, že by tam seřizovali synchro na VS 1400 nevím nic a dokonce ani v Blesku o tom nic nepíší :-)) Ale nyní vážněji : dej prosím tento dotaz do našeho fóra a jistě ti někdo poradí. P.S. jinak k nám dolu na jih jezdí (a jezdí pravidelně) z daleko odlehlejších koutů a to nejen ČR.......
petr (upcbroadband.cz) 25.10.2013 11:31
dobri den prosim vas můžete mi poradit jak seřídit karburátory na suyuki600rf a k cemu jsou ti stiri budiky s hadičkami prosim napiste mi mejlem na gregopetr@seznam.cz dekuji
karci (t-com.sk) 18.11.2013 21:46
cau problem za studena strielanie do vyfuku az plamene na suzuki vs800 intruder moze niekto poradit? dik
CHOPPER DEDEK (upcbroadband.cz) 22.06.2015 00:45
CUS,MAM DOTAZ NA KARLOSE Z PA.KDE JAK A ZAKOLIK SEHNAL TO SERIZENI.PAC MAM PROBLEM S VZ MAROUDREM 800 rv97.UZ SEM HO MEL U HODNE OPRAVARU A NECO TO STALO,ALE NIC SE NEZMENILO JEDE JEN NA PUL PLYNU A PAK ZACNE SKUBAT PO UBRANI SEROZLETI JAK DAS NA PODROBNEJSI ROZEPSANI TO NENI JE TOHO NAK VYCERO DIK
CHOPPER DEDEK (upcbroadband.cz) 22.06.2015 01:04
PS MUJ EMAIL CHOPPERDEDEK@SEZNAM.CZ NEBO TEL.797708848 JA HLAVA DERAVA DIK ZA INFO OD KOHOKOLIV
CHOPPER DEDEK (upcbroadband.cz) 27.07.2015 19:19
Tak sem tu jak sem slibyl,masu mam doma je po kompletnim servisu v DOLAMOTO ve STEPANOVE u PRELOUCE sinchronizace karbcu,vycisteni ultrazvukem a mraky dalsi prace,ale i takovejch blbustek jako vymena pruzivy ny policajtoj ALE HLAVNE NEKDO KDO NEJEN VEME LOVE ALE ODVEDE PRVOTRIDNI PRACU!!!!KDO MATE PROBLEM S MARAUDREM CI INTROUSEM ZKUSTE TO TAM.ME MASINA JEDE JAK NIKDY.GENERAL JE ODNAS TROCHU Z RUKY.TAK TED Z V.CECH NEMUSITE HLEDAT.CUS
Luděk (iol.cz) 14.02.2016 16:16
Čau lidi mě Marauder za studena chytá jen na jeden válec přední se chytí postupně začne přitakávat a pak se rozjede svíčka je nová ale už černá nevěděl by někdo co stím dík
Stenley (28.149) 08.02.2017 04:24
Čus lidi prosím o info kolik stojí synchronizace karburátorů na VS 600. Díky
NETOPÝR-68 (124.35) 28.05.2017 13:07
Generále pouze pro jistotu posílal jsem ti e-mail a nevím jestli došel. Prosím tě kdyby ne pouze napiš a já pošlu dotaz znovu. Díky moc NETOPÝR-67
Generál (cservis.cz) 02.06.2017 23:26
TO - NETOPÝR-68 : nevím zda jsem četl a již vůbec nevím zda jsem odpověděl ;-) V každém případě kontakt na můj mobil je v ksichtech....
Pavel (hlucinnet.cz) 11.09.2017 18:41
Zdravim.Mám Hondu Shadow vt 750c ještě s karburátory a orig.výfuk,ale má uvniř provrtané skrz přepážky dvě díry. Motorka mi střílí do výfuku při brždění motorem a někdy mi střílí i do vzduch.filtru, když přidám plyn z nízkých otáček. Nevíte někdo co by se s tím dalo dělat? Díky
 
   

zpět na úplný začátek WEBu

   
    Chopper a cruiser