VS1400 Intruder - výměna spojkových lamel

Léto 2001 - Oděsa - muzeum bojových tradic

     Pokud budou tyto řádky někomu povědomé a vyvolají v něm dojem, že cosi hodně podobného nebo takřka totožného již někde četl - bude mít pravdu neboť konkrétně tento článek jsem napsal již někdy v roce 2001 - tedy v době kdy jsme ještě neměli tyto naše stránky. Článek byl celou dobu nejen umístěn, ale hlavně snadno přístupný na WEBu : motorkari.cz a tak jsem nepokládal za nutné s ním zabírat místo i zde. Bohužel z těchto stránek kamsi zmizel a tak jej na opakovanou žádost majitelů tohoto stroje nově zařazuji. Tolik jen na vysvětlenou aby mne někdo nepodezíral, že recykluji vlastní články .
     Legenda - o mnoho strojích se to říká, v některých případech ale jen hodně potichu a jen na klubových stránkách určitého modelu. Opravdu není mnoho strojů

o kterých se dá říci, že jsou neodmyslitelným představitelem stylu a pokud se takovouto legendou stroj stanou ještě v době kdy je sériově vyráběn a tuto skutečnost akceptují též vyznavači jiných stylů - pak se o legendu skutečně jedná. V případě VS1400 Intruder asi málo kdo zapochybuje, že se jedná o skutečně kultovní stroj a já doufám, že i přes určité výhrady které jej provázejí vlastně od jeho uvedení na trh v roce 1987 je drtivá většina se čtrnáctkou Introšem, stejně jako já spokojena. Přesto mi dovolte zmínit se o jednom slabším místě tohoto svalovce. Oním místem je spojka. Přesněji řečeno lamely a pružiny spojky, kterým dává ukrutný krouťák 105 Nm při 2800 ot/min pořádně zabrat a pokud jste osadili správně naladěné výfuky pak vězte, že jste tuto hodnotu posunuli bohatě nad 110 Nm. Tedy hodnota - kdy při "neopatrném" zacházení s plynovou rukojetí nejen zadní pneumatika mizí doslova před očima,
ale též spojkové lamely osazené sériovými pružinami toho mají "plné brýle".

ilustrační foto

   Ale nebudeme se pouštět do rozboru příčin opotřebení lamel a zaměříme se pouze na to zda spojka bezezbytku přenese krouticí moment na zadní kolo nebo zda nám takzvaně klouže. Poznáme to velice jednoduše. Vezměte svého na provozní teplotu zahřátého Vetřelce se zařazenou pětkou do slabin při rychlosti 80 km - jinými slovy v osmdesátce při zařazené pětce přidejte plný plyn. Pokud uslyšíte že motor poslušně a velmi rychle zvýšil otáčky a cítíte, že se jen zvolna zvětšuje rychlost pak vězte, že není vše v pořádku. Proto bych Vám poradil, aby jste si tento článek dočetli až do konce, neboť vám jeho přečtení může ušetřit dost peněz.

   Pokud při shora popsané akci však uslyšíte mírné "přidušení" motoru ( nevyletí okamžitě do otáček ) a stroj začne okamžitě zrychlovat ( ručička rychloměru musí spíše připomínat ručičku otáčkoměru a zátah musí být cítit také v rukou) potom je vše v naprostém pořádku a vy se místo opravy stroje - můžete věnovat jiné - bohulibé činnosti
   Já jsem bohužel patřil do té první party, která musí šáhnout hlouběji do kapsy. Vzhledem k tomu co jsme si zde na stránkách řekli již mnohokrát : při hledání příčiny jakékoli poruchy nebo závady jdeme cestou nejmenšího odporu  začal jsem u méně složitého, abych tak postupně eliminoval jednotlivé možnosti příčiny klouzání spojky. Jako první jsem tedy vyměnil spojkovou kapalinu, která je shodná jako brzdová a celý systém jsem řádně odvzdušnil v naději, že příčinou bylo zavzdušnění vlivem stárnutí kapaliny (každý jistě ví, že používané kapaliny mají bod varu položený k 300°C. Vlivem stárnutí se tento bod varu snižuje. Při extrémech může dojít k tomu, že stará kapalina začne vařit již na hodnotách málo přes

spojková "pumpa"

100°C což má za příčinu zavzdušnění a potažmo nefunkčnost celého systému. Toto je zvláště nebezpečné u brzd, ale u spojky může rovněž zapříčinit její špatnou funkci)

   Bohužel v mém případě toto nepomohlo, proto jsem pokračoval ve vyhledávání příčiny. Jako další již složitější jsem volil vyčištění spojkové pumpičky (na řidítkách) v naději, že část pístku vystavená povětrnostním vlivům zoxidovala a zůstává vyset. Toto může zapříčinit částečné omezení dráhy chodu spojky a ta pak zůstává částečně vystavená. Vše jsem tedy perfektně vyčistil, promazal jsem všechny třecí plochy (čep páčky spojky, objímku páčky, místo styku
páčky s pístkem atd.). Problém ovšem může být nejen ve spojkové "pumpě", kterou jsem měl již zkontrolovanou, ale mohl být i ve vlastním ovládání spojky, které je rovněž hydraulické a jehož kontrolou před rozebíráním spojky rozhodně nic nepokazíte. A tak jsem obdobné co v případě spojkové "pumpy" provedl i na spojkové válečku. Pokud čekáte, že spojka začala fungovat - pak v mém případě - bohužel.
   Je více nežli pravděpodobné, že dopadnete stejně, ale uvědomte si, že kapalina má být každé dva roky (z důvodů svrchu uvedených) vyměněna a pokud jste vše na pumpě a válečku hydraulické spojky vyčistili - nejen že jste tím nic nezkazily, ale máte o hodně klidnější mysl.............................. Nezbývalo tedy nic jiného nežli jít dál k takzvanému jádru
pudla. Všem v nejlepší víře radím - nerozebírejte spojku pokud vám již v dílně neleží nové lamely a pružiny - k pružinám se ještě vrátím, ale skutečně nemá cenu rozebrat spojku a zjistit, že jsou lamely hýn. Na nové můžete totiž dost dlouho čekat a odstavíte si zbytečně mašinu, na které se dá ještě jezdit. Nové originální lamely jsou docela řacha na naší kapsu a u oficiálních prodejců Suzuki stojí tato "sranda" okolo 5.600,- !!! Levněji touto sadu získáte od firem, které se specializují na prodej brzdového a spojkového obložení (k tomuto se později vrátím). Ještě jedna rada - pokud již zmíněné pokusy o rozchození spojky nepomohli a přistupujete k

spojkový váleček

výměně  lamel, pak je dobré si tuto akci naplánovat společně s výměnou oleje. Pokud je to nutné - můžete při maximálním náklonu stroje tuto akci realizovat i bez vypostění olejové náplně, avšak musíte si uvědomit, že olejová náplň je do značné míry znehodnocená otěrem ze spojkových lamel - který je při jejím klouzání poměrně značný.

        Nejdříve tedy vypustíme olej a poté demontujeme koleno výfuku. Samozřejmě na pravé straně, kde se nachází i spojka.

   Víko povolujte pouze šestihranným nevytahaným oříškem, aby nedošlo k poškození chromu na hlavách šroubů !!! Při tomto povolování si označte nejlépe fixem umístění dvou šroubů (horní je kratší a spodní delší) na kterých je gumová podložka (důležité pro zpětnou montáž). Pro případ, že jste tak neudělali umístění těchto šroubů je na nákresu vpravo označeno červenou střelkou.
   Po demontáži všech naznačených šroubů opatrně sejměte víko spojky (postupujte nenásilně, aby jste nepoškodili těsnění). A opět nejlépe šestihranným nevytahaným oříškem demontujte přítlačný talíř spojky který je fixován střídavě delšími a  kratšími šrouby s pružinkami.

   Jak jste si jistě všimli má vložka delšího šroubu osazení. Toto osazení musí být vždy polohováno směrem do motoru neboli k hlavě šroubu !!! viz foto č.1 Po demontáži přítlačného talíře (nemusíte se obávat, že na vás vyskáčou různé "rébusy") se nám odhalí přístup ke spojkovým lamelám a třecím plechům. Tyto zčásti vyjmete rukou a zadní pak za pomoci ohnutého drátu. V technické příručce je pak uváděna minimální hodnota tloušťky lamel 2,45 mm a maximální 3,15 mm.
   Jako další proměříme šířku zubů lamel viz foto č.2. Ta je u nové lamely 15 mm a její

spojka

opotřebení by v žádném případě nemělo překročit 0,5 mm. V principu

foto č.1

můžete dojít i k tomu zjištění, že síla lamel je ještě dostačující, ale šíře zubů je již nevyhovující. V tomto případě se bude jednat o "vycukanou" spojku a dalším používáním takovýchto lamel může dojít k neopravitelné škodě na spojkovém koši.

   Poté, abychom měli klidnou mysl zkontrolujeme třecí plechy. U nich nedochází k opotřebení, ale může zde dojít vlivem špatné funkce spojky k jejich zkroucení, což může mít neblahý vliv na její funkci i po osazení nových lamel. U těchto plechů tedy kontrolujeme jejich rovnost. Nejlépe tak provedeme ventilovými měrkami na zcela rovné ploše ( posloužit nám k tomu může

například odřezek silného skla ) tak jak je znázorněno v náčrtu viz. foto č.3. Mezi plechem a zcela rovnou podložkou by neměla být vůle přesahující 0,1mm.
   Po těchto ne příliš složitých proměření a podrobné optické kontrole neporušenosti všech součástek se dostáváme k proměření (velice diskutabilnímu) přítlačných pérek.
   Zde je udávána hodnota delšího pérka 27,60 a kratšího 20,00mm.

foto č.2

foto č.3

No a teď jsme u pravého problému. Jak zjistit, že pérko, které má
správnou délku má i dostatečnou sílu k přitlačení spojkových lamel ? Může přeci dojít vlivem vyšších teplot k jeho částečnému vyhřátí a ztrátě potřebné síly. Vzhledem k tomu, že se jedná o částku okolo 900,- Kč za celou sadu nových pérek vám doporučuji tyto vyměnit vždy a určitě se vám tato zanedbatelná investice bohatě vrátí v životnosti nově osazených lamel. Rovněž jsem se dostal k informaci, že je možné koupit pérka, která jsou o 25% silnější. Bohužel se mi nepodařilo zjistit dodavatele.

   Upozorňuji na možnost, že jste rozebrali spojku, lamely vykazují dostatečné hodnoty
okolo 2,80 mm (vždy měřte alespoň pět lamel pohromadě) a spojka přesto klouzala. Zde Vám radím, neosazovat nové lamely ani pérka, ale pouze pod každé pérko dát jednu standardní podložku, která dostatečně zesílí tlak na

lamely a problém je odstraněn za haléřovou hodnotu. Vím, že se vám stejně jako mě bude zdát toto řešení mírně řečeno neprofesionální možná až fušérské, je však naprosto funkční a skutečně nemá cenu měnit pouze lamely nebo pérka. Zásada by měla být ta, že pokud měním tak v kompletu. Pokud opravuji tak co nejefektivněji.
   Při zpětné montáži dejte pozor na prostřídání lamela, plech, lamela. Pístek, který ovládá přítlačný talíř je nutné zatlačit (rukou) zpět směrem do motoru, tak, aby vám šel přítlačný talíř spojky volně usadit do správné polohy. Proveďte zpětnou montáž spojkových pérek.
   Zkontrolujte stav těsnění a pokud je vše OK osaďte víko spojky. Nezapomeňte dbát na správné umístnění šroubů s gumovou podložkou a víko utahujte s citem, neboť jak jste si jistě všimli je toto zhotoveno z hliníku (i když se zvenku
tváří jako ocelové) a mohlo by při nadměrném dotažení dojít  k jeho nežádoucí deformaci a následně netěsnosti celé spojkové skříně.

   Samozřejmé, že problematika vztahujících se ke spojce je velice obsáhlá a může nastat ještě celá řada dalších, více či méně závažných obtíží jejichž přehled naleznete - klikni zde - Ovšem tématem tohoto článku byla výměna spojkových lamel a tak ještě upozorním, že při kupování nových lamel je skutečně nutné zkontrolovat si jejich sílu. Někteří druhovýrobci totiž dodávají lamely jejichž síla je blízká 2,8mm což sice ještě není na úrovní úplně ojeté ovšem
v žádném případě to není rozměr výrobcem předepsaný pro nové lamely.

ilustrační foto

   Je vcelku přirozené, že by jste se chtěli dozvědět kolik kilometrů se dá na spojkových lamelách najet. Ale věřte mi, tento údaj je tak strašně individuální, že pokud bych uvedl cokoli - nemusí to být pravda. Pravda je taková, že životnost lamel nejvíce ovlivníte vy sami a to především tím, jakou máte sílu v pravé ruce . V každém případě lamelám o mnoho víc ublížíte pokud budete vysoký rychlostní stupeň využívat pro akceleraci při nízké rychlosti jízdy - nežli tím, že si sem tam dopřejete trochu svižnější rozjezd.
   Co dodat závěrem? Snad jen to, že by tuto akci měl zvládnout každý průměrně zdatný motorkář a neměla by mu zabrat více jak tři hoďky práce i s výměnou oleje. Odměnou Vám pak bude plnohodnotný zátah Vetřelce a o ten nám
všem přeci jde především.  
 
   Aktualizace 17.04.2006
   Od zveřejnění tohoto článku neuplynula zase tak dlouhá doba - přesto někteří z vás (je vás čím dál více) se dostáváte do stavu kdy vás problém takzvaného "klouzání spojky" čeká rovněž řešit. Proto, že jste mi mnozí dali za pravdu v tom, že některé náhražky jsou skutečně vyhozené peníze - začal jsem pátrat po levnějším zdroji originálních lamel a dnes mohu říci povedlo se. Sehnal jsem dodavatele originální Suzuki sady která obsahuje následující :
1) spojkové lamely + spojkové plechy - komplet pro osazení VS 1400 Intruder
2) kompletní sada pružin - tedy 4 + 4. Tyto pružiny mají zesílený přítlak viz. foto níže!!!!
originální sada 3) originální těsnění pod víko spojky

   Je přirozené že vás bude zajímat cena. Tak tento komplet pořídíte za 7.500,- včetně DPH. Vzal jsem několik těchto kompletů na sklad a tak pokud budete potřebovat tuto kompletní sadu - stačí poslat e-mailem závaznou objednávku společně s poštovní adresou pro dodání a já vám tuto sadu zašlu dobírkou

   

    zde je na mne spojení
foto : archiv K1400  

informace o bezplatném SKYPE volání naleznete zde - klikni -

volací SKYPE znak :

k1400cz

   +420 777 812288

pokud máš SKYPE stačí kliknout na symbol

 

 Zpět do sekce : co dělat ...   

drago (justice.cz) 18.03.2005 15:06
diky za info o strankach /vymena spojkovych lamel/,hned se na to vrhnu
Wojto (telecom.sk) 14.04.2006 10:14
Musim uznať: velmi pekne a presne popisané. Sám som riešil ten istý problém. Motorka pri prudkom zrýchlení so zaradeným 4 rychlosným stupňom (mam ameriku) nezrýchlila, len vyskočili otáčky. Vymenil som spojkové lamely no problem pretrvával. Nasledovala výmena struniek ..... No a teraz tam mam podložky presne ako popisuješ. Takže tým, ktorých to ešte len čaká prajem veľa zdaru... wojto@pobox .sk
DRAGO (justice.cz) 17.07.2006 14:38
potřeboval bych radu,stalo se mi u intrudera 1400,že mi jde špatně nebo vůbec zařadit 1 rychlostní stupen.nikdy s tím problémy nebyly.táhlo se neposunulo a nakonec tam tu jedničku kopnu.spojka je dobrá.pokud maš s tím nějaké zkušenosti nebo odkaz.posli mi ho na adresu renedrago@seznam.cz diky
(unet.cz) 28.12.2006 18:07
Na jaře bych si chtěl pořídit Intrudera VS1400, sice jetého (tak od 1997 výše), jelikož jsem se pekelně vytrestal s Vulcanem (Kawasaki VN750) a po dlouhém bádání,se jeví Intruder jako ideál . Nemáš nějaký tip, kde by koupě motocyklu byla tutovka? Nechtěl bych naletět podruhé. Díky Jirka
(unet.cz) 28.12.2006 18:09
Zapomněl jsem - kockoc@seznam.cz Jirka
Generál (cservis.cz) 01.01.2007 12:00
TO : kockoc - opravdu nemám. Občas se objeví pěkný kousek ovšem nelze říci že by to bylo z určitého zdroje. Prostě musíš na základě informací o toto stroji hledat. Možná ti při volbě optimálního stavu tohoto stroje pomůže jeden starší článek, který jsem psal ještě před tím nežli jsme měli tento náš WEB. Nalezneš jej zde : http://www.motorkari.cz/index.php?show=00000000029 Jako doplňující informaci k tomuto článku nebude od věci přečíst si také všeobecné inf. o koupi jetého stroje. Tuto nalezneš zde : http://www.k1400.cz/clanky/codelat/bazar/koupe.htm a pokud se budeš řídit radami jenž jsou v těchto dvou článcích uvedené - neměl by jsi koupit špatně.....
Janci (slovanet.sk) 11.04.2012 13:18
Chcel by som Vás poprosiť o radu. Na intruderi 1400 ročník 1996 ,inak ide OK ,ale keď si bafká na voľnobeh a zapnem smerovku , alebo svetlo tak motor zhasne. Pri jazde je to OK . Robí mi to iba pri jazde vo voľnobežných otáčkach. Inak voľnobeh je nastavený OK moto po zohriati ide pekne. Stáva sa to ako pri studenom tak aj pri zohriatom motore. Za radu vopred ďakujem.
Jim (sil.at) 11.04.2012 19:35
podle mne studený spoj aneb česky vachlkontakt někde v obvodech od pojistky včetně dál ke spotřebičům, jak to blafká tak to extra nedobíjí a při odběru blinkrů spadne napájení pro zapalování a zdechne to, asi rozebrat, zkontrolovat a vypucovat, pěkná zábava to bude a mnoho zdaru přeji
Janci (slovanet.sk) 12.04.2012 09:05
Ďakujem za radu skúsim sa na to pozrieť s niekym od elektriky a pomaličky to budeme merať a čistiť. Ešte raz dík.Ak to zmáknem tak sa ozvem čo to bolo .
Janci (slovanet.sk) 14.04.2012 00:09
Tak dnes som to vyčistil a pravdupovediac neviem, kde to presne bolo , ale zdá sa mi , že to bolo v zásuvke na poistkách bol tam biely tmel pravdepodobne na ochranu kontaktov , ale bol už asi starý a v zime musel stuhnúť tak som to vyčistil vystriekal kontoxom a ešte som našiel povolenú matku na cievke hneď nad poistkovou skrinkou idú tam dva káble - kostra bola povolená. Prečistil som všetky spoje a moto ide. Keď zapnem smerovky alebo svetlá tak bafká v pohode aj na voľnobeh - bol to ten studený spoj. Ešte raz vďaka za radu.
Jim (poruba.net) 14.04.2012 04:29
Jsem rád, že se dílo zdařilo. Ahoj někdy na cestě.
vince (243.177) 15.05.2012 21:56
Zdar vsichni frajeri!Panove mam problem spojka bere az uplne nahore zmena kvaltu tragedie pada to tam s hroznou ranou vubec to tam nejde jemnonce mam vymenenou kapalinu odvzusneno porad stejny!Nemel nekdo stejny problem?
bob74 (silesnet.net) 16.06.2012 09:50
Zdarec panove.Mam dotaz.Po zimni prestavce mam problem z vystavovanim spojky na VS 1400.Zacal jsem u kapaliny,vymenil,odvzdusnil trochu se to zlepsilo ale porad to zabira jen pul cm od heftu a tim padem pri max zmacknuti je jeste v mirnem zaberu.Takze problemy z razenim o vyrazeni ani nemluve.Mam z toho pocit jako by byla porad zavzdusnena.Poradte co s tim.
Janci (slovanet.sk) 18.06.2012 14:55
Zdravím poprosil by som znova o radu. Začalo pekne tak keď netreba tak sa niečo poserinká. Moto som odstavil išlo v pohode po týždni dažďov som sadol chcem naštartovať a nič. V štartery to tak trochu zabzučí. Myslel som , že je v háji baterka , ale je OK dáva 12.83 V takže v pohode. Svetlá svietia všetko bliká iba trúba trúbi podstatne slabšie ako trúbila. Nevedel by si mi poradiť čo by to mohlo robiť. Mám typ znova na niečo také ako studený spoj od baterky smerom k štarteru.Za radu vopred dík. "Nervozny som ako pes"
Jim (sil.at) 18.06.2012 22:23
může to být baterka, napětí není až tak důležité ale musí dávat startovací proud, napovídá tomu i slabý klakson, nebo ten má pořádný odběr, baterku ven, nabít a zkusit zatížit třeba oběma vláknama světlometu a pak teprve měřit napětí, samo ty studený spoje bych taky okoukl ale až v druhém sledu
Janci (slovanet.sk) 19.06.2012 15:56
Ďakujem za ochotu dnes som sa na to pozrel síce s malou dušičkou ale o to zo šťastnejším koncom. Chvalabohu nebola to baterka aj keď by to bolo najľahšie riešenie no nie najlacnejšie. Bolo to v tom malom spínači pod spojkou vyčistil som to a neviem či ide nejaký kábel odtial aj pod kryt spojky , že by som prečistil aj ten - pre istotu. Teraz chytá len musím jemne zatlačiť spojkovú páčku trošku dolu a zmačknúť a šťartuje. Ešte raz vďaka za ochotu.
Jim (sil.at) 19.06.2012 17:25
jo a to co bzučí je AC pumpa (spíš cvaká), při nevystavené spojce nejde nastartovat (starter je blokován) a nejen já si vždycky před startem zmáčknutím startéru bez spojky načepuju karbce, pak to chytá na drc o:))
Janci (in-addr.arpa) 11.10.2012 16:15
Zdravím Jim mohol by si mi poradiť čo by mohlo byť príčinou toho , že keď jazdím a podradujem tak väčšinou dolu do dvojky keď zatlačím spojku mi to počas jazdy zdochne nie vždy ale dosť často. Aj na voľnobeh niekedy ide pekne a niekedy po malej chvíľke zdochne. Neseká ju ani nič podobne proste keď ide tak ide pekne , len ani keby vo chvíli keď smáčknem spojku nedržal voľnobeh a zdochne to alebo niečo podobné. Neviem či by to mohli robiť karburátory , či by ich už nebolo treba nastaviť ale nechcem do toho vrtať lebo motor ide pekne len to zdochnutie pri podradení. Rozmýšlal som ešte aj nad palivovím čerpadlom či neodchádza , ale to by robilo garazdu asi aj pri jazde - asi. Aj keď je pravda že pred štartovaním keď chcem naplniť karburátory tak to čerpadlo nejak nepočujem malo by za tú chvíľu cvakať. Naštartujem ju však na prvý raz .Za radu vopred ďakujem.
Jim (sil.at) 13.10.2012 02:38
Ahoj Janci, já sám s tím zkušenost nemám, ale počti si zde http://www.k1400.cz/clanky/codelat/synchronizace/karburatoru.php jo a nezapomeň vyčistit vzduchove filtry.
Jim (sil.at) 13.10.2012 02:42
jo a s čerpadlem si nedělej starost, cvaká to akorát když stroj déle stál, jak jezdíš často, tak karbce drží hladinu pokud jsou ok, takže opak od toho co popisuješ by asi bylo špatně
Janci (in-addr.arpa) 15.10.2012 18:12
Vďaka za radu poštudujem jazdil som skoro každý deň do práce a tak , bude to určite nejaká prkotina.
Jim (sil.at) 15.10.2012 18:57
jako první bych vyndal a podle návodu v článku vyčistil ty vzduchové filtry, ten přední je pěkná pakárna to odplechovat aby se k němu člověk dostal, ale dá se to zmáknout, to ladění karbců je už jiná písnička, sám bych to nedělal ani omylem
Janci (in-addr.arpa) 25.10.2012 13:51
Ahoj Jim aj som rozmýšlal , že by to mohli byť tie filtre už som to robil a chystám ich vymeniť teraz cez zimu bede času. Ja som ich pravdupovediac len vypral v jarovej vode aj to nie bohvieako a pomazal olejom , ale zistil som , že to niekedy zdochne pri tom ako mám vytlečunú spojku a vtedy keď zatlačím prednú brzdu. Či to zase nebude nejaký studený spoj. Ešte by som Ťa chcel poprosiť o radu , či stačia vzduchové filtre tie za okolo 8 € , alebo či mám investovať za tie 70e - rové , určite budú lepšie , ale možno postačia aj tie lacnejšie. A ešte jedna rada pri zazimovaní Intrudera máš plnú nádrž a karburárory prázdne? Za ochotu vopred ďakujem.
Jim (poruba.net) 25.10.2012 21:11
Jestli jsou filtry v kuse tak je zbytečný kupovat nový, já teda olejem nemažu ale mám ten sprej, takže vyndat, vyprat v Jaru a postříkat tím sprejem až uschnou. Já teda dávám vždycky přednost originálu, takže s těma levnýma nemám zkušenost, popravdě jsem filtry ještě nemusel měnit. Po těch studených spojích koukni, jak zabrzdíš, rozsvítí se brzdové světlo a jak je tam někde špatný spoj na kostru, může spadnout napětí pro zapalování. Na zazimování je tu taky pěknej článek od Generála, viz http://www.k1400.cz/clanky/radime/odstaveni/stroje.htm, já osobně mám plnou nádrž i karbce a baterku trvale na Optimate, na jaře přijdu, docucám karbce, vrknu a jedu.
Janci (in-addr.arpa) 26.10.2012 15:27
Dík a veľa šťastia .
janci (in-addr.arpa) 30.04.2013 08:26
Ahoj Jim , neviem či si pamätáš , ale poradil si mi ohľadom toho studeného kontaktu. Ja som Ti vtedy napísal , že sa mi to podarilo opraviť , ale bolo to iba dočasné možno pomohlo tomu trochu to vyčistenie kontaktov. Moto mi to robila znova a na voľnobeh stále zdochla a to nevravím o tom , keď som chcel zastať na križovatke a pod. Máme u nás maníka , ktorý je v elektrike fakt dobrý a včera cca. za 2hod sa na to pozrel on , rozobrali sme to ako sa patrí a premeral všetko. mal si pravdu bol to studený spoj od kostry na motore smerom pod sedák , je tam spojený spojkou.. Opravil to a zatial to fachčí ako má. Dúfam , že to teraz je nadobro.Jazdiť teraz na moto je úplná balada , hlavne keď potrebuješ podradiť a zastať čo je však nutnosť. Ešte raz Ti ďakujem a prajem aby Ťa podobné nepríjemnosti obchádzali a samozrejme šťastné kilometre.
Jim (158.253) 30.04.2013 15:16
jasne ze pamatuju, jsem rad ze to dobre dopadlo a snad nekdy na ceste
janci (in-addr.arpa) 14.05.2013 17:39
Ahoj Jim poprosil by som ťa o radu ako najlepšie odvzdušniť zadnú brzdu , menil som platničky a ani zamak sa mi to nedarí. Vôbec mi nejde tlak do zadu na strmene ani sa nepohnú keď zatlačím pedál. Pozeral som som aj na K1400cz a niekde som sa dočítal , že zadok bez podtlakovej pumpy neodvzdušním. Neverím , že by to nešlo aj bez nej aj keď je nádržka nižšie než odvzdušňovák. Odvzdušňoval som fakt dosť dlho a ani náznak stvrdnutia pedála. Myslel som aj na hlavný valec , ale to sa mi veľmi nechce veriť že by bol vadný. Mám predkopy a hlavný valec Nisin.Hlavný valec nepremoká a ani hadičky nie sú poškodené. Aspoň trochu by sa to malo pohnúť a nič. Ďakujem.
pida (starnet.cz) 22.05.2013 18:31
muze mi nekdo poradit se spojkou mam volnejsi packu pozde se ztacne opirat da se to nejak dostelovat dik za radu
Janci (slovanet.sk) 07.01.2014 10:45
Ahoj Jim ak môžeš poraď aký olej do Vs 1400 Motul 5100 ester 10W40 , alebo Repsol Moto V-Tvin 15W50 poprípade 20W50. Mal som tam Castrol R1 power 10w40 a nezdá sa mi celkom najlepší hlavne v lete v horúčavách.Prečítal som toho už dosť o olejoch a stále som na vážkach.Oleje sú teraz kvalitné len predsa aj čerpadlá môžu byť stavané na určitú viskozitu tak by som bol veľmi rád keby si mi poradil svoj názor.Ten Repsol je minerál aj keď to by podľa mňa nemal byť problém aj keď neviem či sa namýlim. Budem rád keď mi dáš radu. Zatial zdravím Janci.
Jim (poruba.net) 07.01.2014 11:59
Čauki, já jsem jen tak trošku poučený jezdec, do mašiny dávám 10W40 co je doporučený, takže zkušenost s jinými oleji nemám. Jinak dneska už je asi jedno, jestli je olej minerál nebo syntetika, já kdysi u auta zničil motor tím, že jsem z minerálu přešel na plnou syntetiku, ta rozpustila staré úsady, ty ucpaly mazací kanálky na klice a motor byl v háji. Je to už ale dobrých pár let. Dneska to může být jinak. VS1400 se v horku hřeje, zejména když poskakuješ na semaforech nebo v pomalé koloně, to je známo. Podle mne není cesta volit jiný olej, ale buď si dát při přehřátí zastávku a nechat stroj vychladnout, nebo namontovat přídavný olejový chladič, je na to tu článek od Generála. Já volím to první. Měj se fine. Jim
Janci (slovanet.sk) 07.01.2014 12:42
Dík za radu , viskozitu dodržím aj som chcel , ale skúsim ten Motul dúfam , že tým nič nepokazím. Už nech je jar. Zatial čau.
robert (zemnet.sk) 28.05.2015 21:03
Zdravim,kde sa dá sehnat tuning pružiny do vs 1400?
palda06 (telia.com) 17.09.2016 15:29
Čau. Taky bych potřeboval poradit. U 1400 při řazení to dost cvaká a při zahřátém motoru tam jdou špatně kvalty. Dík.
Jim (poruba.net) 17.09.2016 18:28
Taky mi to dělalo. Musíš vyměnit spojkovou kapalinu a řádně odvzdušnit spojku.
palda06 (telia.com) 21.09.2016 20:48
Jim. Díky za radu. Vyzkouším to, snad to pomůže.
palda06 (telia.com) 21.09.2016 20:53
Jim. Nějaký postup jak to odvzdušnit? Dík.
Jim (poruba.net) 21.09.2016 21:59
Neporadím, mi to dělal Generál, byl jsem u toho, ale poznámky jsem si nedělal a už je to dávno. Laboroval u toho ale dost a tuším mi zároveň měnil i hadičku za pancéřku. Od té doby to byla naprostá pohoda.
Jakub (pvfree.net) 14.06.2020 19:30
Chtěl bych uvést na pravou míru jak je to s tloušťkou spojkových lamel. Do spojky se osazují dva různé druhy lamel. Nové originální lamely číslo 1 (je jich 9ks) musí mít tloušťku 2.72-2.88mm (servisní limit je 2.42mm) a lamela číslo 2 (1ks) musí mít tloušťku 3.45-3.55mm (servisní limit je 3.15mm). Zesílené tunning pružiny se dají aktuálně sehnat zde: https://wintersmachining.com/products?olsPage=products%2Fsuzuki-inturder-1400-clutch-springs za 45USD i s poštovným. Taky se chystám revidovat spojku, protože mi začala lepit a stává se mi, že i při vyřazené rychlosti mi nezačne točit starter. Pomůže až procvakání rychlostí a potlačení mašiny tam a zpět. Pak se lamely odlepí a startér začne točit.
Jakub (dtvm.cz) 03.09.2020 12:22
Právě mi dorazily zesílené tunning pružiny s vymezovacími vložkami a novými vysokopevnostními šrouby v balíčku z USA. Nehorázný byl požadovaný doplatek z celnice, která si naúčtovala DPH cca 260kč a dalších 200kč jako manipulační poplatek za proclení v zastupování poštou, což dělá ve výsledku zhruba polovinu ceny pružin!!! Opravdu skvělá ochrana EU trhu.
 
   

zpět na úplný začátek WEBu

   
    Chopper a cruiser