Přídavná světla - část všeobecná ....

I.část článku

     
     Přídavná světla jsou výrazným bezpečnostním prvkem motocyklu s jejichž použitím se i cestování v hluboké noci stává tak přirozené jako za denního světla ??? ...... zřejmě takto nebo hodně podobně by začínal článek na dané téma pokud by se jednalo o úvod katalogu výrobce. Ale vzhledem k tomu, že ve svých článcích nemám potřebu skutečnosti jakkoli příkreslovat a snažím se je napsat dle svých vlastních zkušeností nevidím důvod proč bych dnešní článek měl psát v jiném duchu a proto začnu ještě jednou a to - tak - jak vše za mnoho sezon strávených v sedle skutečně vidím a cítím.
     Přídavná světla nemají pro 95% z nás valnější význam nežli ten, že si jimi dotvoříme design stroje a staneme se viditelnějšími. Že se vám zdá můj odhad příliš pesimistický? Ani bych neřekl - zkuste se zamyslet kolikrát jste za celou sezónu jeli ve skutečně hluboké noci a pokud jste již jeli pak
zapřemýšlejte kolik km jste ujeli při svých nočních střelbách na dálkové? Pokud budete skutečně seriózně zvažovat
vyjde vám - stejně jako mně - že přídavná světla mají význam pouze pro zviditelnění se v provozu a dokreslení designu stroje. Na druhou stranu netvrdím - ba naopak - že by tato investice nestála za trochu námahy a peněz. Pojďme si tedy o přídavných světlech povědět něco více - nežli jen to, že se komplet i s rampou dá pořídit od 4 do 45 tisíc.

   Jaké vybrat?
   Protože je výběr v přídavných světlech a jejich rampách opravdu obrovský odpověď na tuto otázku bude dost nesnadná. Váš výběr by měl být řízen tím jakým směrem svůj stroj dotváříte.
Jinak řečeno - výběr rampy a přídavných světel by měl být podřízen již dříve zakoupeným

foto - č.1

doplňkům na stroji a to především s ohledem na řidítka, plexištít a další prvky kterými již máte svůj stroj dovybaven. Jistě mi dáte za pravdu, že pokud již máte na stroji rovná řidítka viz. foto č.1 asi by vypadalo dost divně pokud by
rampa přídavných světel nebyla také rovná. Rovněž tak by bylo asi velmi nepraktické neřkuli hříšné upravovat plexištít jen proto, že jsme koupili nevhodné přídavné světla - případně špatně tvarovanou rampu. Při výběru přídavných světel a rampy musíte brát v úvahu nejen jejich příčnou, ale též podélnou polohu!!! vůči hlavnímu světlometu. Možno říci, že jedním z hlavních řídících prvků tvaru rampy a potažmo polohy přídavných světel by měli být řidítka avšak i v případě že máte rovný tvar řidítek a rampu nemusí být světla v jedné rovině. Jejich polohu velmi ovlivní výška vlastního uchycení a pokud si pozorně prohlédnete foto č.1 + 2 zjistíte, že vhodnou kombinací rampy a přídavných světel je možné rovnou rampu použít i k

foto - č.2

řidítkům typu "vlaštovka". Na druhou stranu se vám méně vhodnou kombinací světel a rampy může stát, že i při použití tvarované rampy budou světla v jedné rovině viz. foto č.3 což je v případě použití řidítek typu "vlaštovka" méně vhodné. Ovšem toto je pouze a jen můj osobní názor a je samozřejmé, že nejdůležitější bude vždy to - jak to vidí sám majitel stroje.
   Také rozličným podélným uchycením rampy a potažmo přídavných světel lze docílit několika různých efektů. Většinou se nechají přídavná světla (z bočního pohledu) umístnit A) v zákrytu (viz. foto č.3) B) jako předsunutá (ale ve stejné výšce) C) kaskádovitě (viz. foto č.4)

foto - č.3

   Rovněž pokud máte v přední části stroje další prvky jako například

foto - č.4

přídavné budíky nebo plexištít měli by jste přídavná světla koncipovat tak, aby zapadla od již naznačené linie. Je to opět můj osobní názor, ale možná mi dáte za pravdu, že pokud by byly přídavné světla viz. foto č.5 v jedné rovině již by se to s budíky "fackovalo".

   Již z uvedeného je zřejmé, že výběr nebude snadný a to jsme teprve na samotném začátku. Nebylo by prakticky možné představit v tomto článku všechny konkrétní typy přídavných světel a jejich ramp a proto bude více nežli vhodné aby jste před vlastní realizací nákupu prolistovali katalogy alespoň těch nejznámějších výrobců a prodejců, jako jsou naříklad : Highway Hawk,

Louis, Hein Gericke .........
   Jestliže těmito katalogy začnete listovat zjistíte, že se zdánlivě dvě naprosto totožná světla mohou velice lišit v ceně. Nejpravděpodobnější příčinou bude to, že ty levnější nemají homologaci a přestože se nad tím u nás zatím moc lidí nezamýšlí mohli by jste se v brzkém budoucnu dostat do problémů - na druhou stranu takováto přídavná světla nestojí mnoho a nemívají valnou životnost a tak se dá předpokládat, že vás opustí dříve nežli začne být i u nás toto striktně postihováno. Tyto nehomologavané světla mívají většinou dvouvláknové žárovky

foto - č.5

zatímco u homologovaných bývá osazena žárovka H3. Nejfrekventovanější průměr přídavných
světel je 4 1/2" (115mm) a jejich hloubka bývá většinou ve dvou základních provedení - klikni. A) hlubší - classic B) mělčí - "USA" style. Ale jak je již řečeno - toto je pouze jakési základní a velice všeobecné dělení a bude skutečně nejlepší pokus si podrobně prostudujete nabídku.
   To samé ovšem v daleko větší míře bude platit i o rampách - klikni neboť zde můžete volit nejen co se vlastního tvaru (designu) týká, ale také konstrukce může být naprosto odlišná. Jedny z nejkrásnějších ramp pro přídavná světla strojů cruisser jakou jsem kdy viděl byla na Valkyrii. Je sice pravda, že si pro svůj tvar vysloužili ne příliš lichotivé pojmenování : "kravský
roh" nic to však nemění na faktu že je tato rampa skutečně nádherná viz. foto č.6. Tyto luxusní foto - č.6

rampy mívají pro přídavná světla integrovaný vypínač o jehož smyslu si dovolím pochybovat neboť jak již bylo řečeno z 95% jediným významem (z praktického hlediska) je zviditelnění stroje - tedy být viděn. Pokud tedy pojedu s vypnutými přídavnými světli padá i tento smysl.
   Pokud mluvíme o dražším provedení přídavných světel pak je třeba rovněž zmínit, že jsou již k dispozici i u přídavných světel provedení které má "čirou optiku". Tímto výrazem - čirá optika rozuměj sklo které je průhledné a bez jakéhokoli vnitřního tvarování - to znamená, že je vidět žárovka  (viz. fotu č.7 . Dle dostupných zdrojů mají takováto světla vykazovat větší svítivost.

foto - č.7

   Při koupi přídavných světel by tedy bylo vhodné mít jasno i v této záležitosti neboť koupit
přídavná světla s čitou optikou a poté dokupovat do hlavního světlometu celou parabolu z důvodu stejného designu, nemusí být zrovna levná záležitost. A jezdit v kombinaci těchto skel není sice nic proti předpisům ovšem pro mnohé
z nás to bude věc se kterou se nebudeme moci smířit.

   Ve vlastním úvodu článku jsem se zmínil, že cena takovéhoto kompletu může být velice různá a tak pro úplnost dodám, že běžné nehomologované přídavné světla pořídíte v cenové relaci 2.500,- Kč a rampu za cca 1.600,- Kč Za pár homologovaných E-mark světel zaplatíte již okolo 4.500,- Kč a komplet na fotu č.6 údajně stojí 45.000,- Kč
   Další využití rampy
   V mnohých případech se rampa přídavných světel nepoužívá pouze k uchycení přídavných
světel ale může velmi vhodně posloužit také jako držák předních blinkrů (viz. fotu č.7 + 7a). Již

foto - č.7a

méně vhodné (přesto velmi používané!) je na tuto rampu pověsit rolku. Proč to není vhodné? Hned z několika důvodů. A) Pokud má stroj chladič zabraňuje tato rolka přístupu chladného vzduchu k chladiči (u těch strojů které nemají chladič k žebrování hlav a válců) B) Pokud rolku zavěsíte na rampu přídavných světel (viz. fotu č.8) s největší pravděpodobností si dříve nebo později odřete lak na blatníku což je opravdu věčná škoda. C) Ne každá rampa musí být svou konstrukcí dimenzována na dodatečné (poměrně značné) zatížení a věřte mi že jsem již viděl ne jednu prasklou rampu. D) do značné míry vám toto umístění rolky rozhodí celkovou koncepci přední partie (dovedete si představit rolku na některém ze strojů na fotu č. 9 - já

foto - č.8

tedy ne). Ovšem jak jsem již několikrát řekl bude záležet na každém jednom jak celou věc vnímá ovšem rizika spojená s umístěním rolky na rampě jsou neoddiskutovatelná. Je mi jasné, že toto umístění rolky je poměrně velmi vžité - ale najdou se pro ní i vhodnější místa. Zkuste prohlédnout pár fotografií a určitě několik takových míst objevíte sami.

   Kšilty přídavných světel
   Velmi často se nejen hlavní světlomet, ale i přídavná světla osazují kšiltíky. Tyto mohou mít 
nejrůznější tvar, uchycení ale i design. Výběr je opět poměrně velký - klikni a mělo by platit

foto - č.9

pravidlo, že kšiltíky na stroji použité budou jednoho typu (i v tom případě pokud jsou osazeny také na blinkrech viz. foto č.10). Tyto kšiltíky nejsou až tak bezúčelné jak by se mohlo zdát. V některých případech - obzvláště pak při osazení stroje plexištítem zabraňují "rozlití" světla po tomto "větrolamu". Opět je ovšem pravdou, že v již zmíněných 95% procentech je osazujeme ze zcela jiných důvodů :-) a do značné míry je též pravdou to, že v mnohých případech mohou být příčinou praskání skla paraboly.
   Pokud již hovořím o praskání - pak musím upozornit že poměrně velice časté dochází

foto - č.10

v přídavných světlech k přepálení vlákna. Co je toho příčinou? Do značné míry je na vině
kombinace levného provedení a chvění stroje. Na to jak si s tímto neduhem přídavných světel (tedy s praskáním žárovek poradit) je celá řada "zaručených receptů" - ale o tom si povíme později
v části věnované vlastní montáži a el. zapojení.

klikni pro pokračování článku :

 
 
 
   

zpět na úplný začátek WEBu

   
    Chopper a cruiser