OptiMate III - inteligentní nabíječka

   Pohled do nedaleké historie :
     není to zase až tak dávno kdy se ještě používali klasické "asfaltové" akumulátori. Najdou se i dnes jejich zastánci - kteří tvrdí, že mají své nesporné výhody - já však toto tvrzení nesdílím. Řekněte sami - jaká je výhoda v tom, že si akumulátor můžu opravit proti tomu který se sice opravit nedá, ale zase je zkonstruován tak, že prostě žádnou opravu a praktickou údržbu nepotřebuje.
     Přestože těmto starým "asfaltovým" akumulátorům  již prakticky odzvonilo není na jejich éru nutné vzpomínat nikterak s opovržením neboť obzvláště u nás a za režimu bolševika skutečně bylo dobré pokud jste si mohli zajít do "kovošrotu"  a ze dvou třech nefunkčních AKU si poskládat jednu funkční. Většinou totiž došlo k tomu, že se rozsypal pouze jeden článek který následně vybíjel celý akumulátor. Jako nouzové řešení stačilo tento vadný článek překlemovat (vyřadit) a bylo možné nějaký čas jezdit. Mezi tím jste si sehnali podobně "postiženoý" AKU a bylo jen otázkou zručnosti vadný článek vyměnit za funkční. Přestože v době bolševika byla tato praxe velice běžná a zvládal
jí každý zručný "garážista" - byla tato akce co do případného úrazu velice nebezpečná. Při demontáži vadného článku bylo totiž nutné nahřát asfalt a většinou se tak dělalo za pomoci autogenu!!! Poté jste museli dost složitě ale naprosto přesně manipulovat s elektrolitem nasáklými deskami. Nově osazený článek opět zalít horkým asfaltem, doplnit elektrolit a doufat, že se akce povedla. Ne zřídka zůstalo u doufání a tak se dělal pokus II ..... III .....
   Kdo neměl tak hluboko do kapsy - koupil si akumulátor nový, ale ani zde nebylo vše až tak bez problémů jak by se mohlo zdát a nešlo vždy jen o peníze. Šlo též o "důvěru" v socialistický servis, který se sice mnohdy honosil titulem "vzorná provozovna" nebo "zde pracuje kolektiv brigády socialistické práce" ovšem .......  Proto si mnoho těch, kteří měli možnost, vlastní nalití, formátování a nabíjení akumulátoru, raději dělali "svépomocí". Bylo to však opět velice nebezpečné, zdraví škodlivé, zdlouhavé a životním prostředí neprospívající. Doba však byla taková a pokud bych si vypůjčil citát z jedné hodně známé knihy, mohlo by se říci : bylo to nutné - neboť imperialisté číhali na hranici
   Nabíjení
   těchto "asfaltových" AKU mělo své předepsané postupy a používané nabíječky ne vždy pracovali v režimu, který bylo pro jeho dostatečnou životnost zapotřebí striktně dodržet. Již samotný proces "namíchání" elektrolitu (kyseliny s destilovanou vodou) ve správném poměru mohl přivodit nejeden malér (nemluvím o finanční ztrátě). Vlastní proces nalití, formátování a nabití AKU byl nejen dost složitý a časově náročné, ale navíc při použití po domácku vyrobené nabíječky (nezřídka mnohakilogramové monstrum) bylo málo kdy možné regulovat nabíjecí proudu - takže jste jen velice složitě mohli dodržet hlavní zásadu nabíjení  : nabíjet maximálně jednou desetinou kapacity baterie. Tyto nabíječky měli většinou jen jeden konstantní proud a pokud i regulace byla pak jste tuto museli složitě nastavovat a hlídat neboť například při hlubokém vybití akumulátoru se doporučovalo jej nejprve "probrat šokem" to znamená po krátký čas (dle kapacity) započít nabíjení až dvojnásobnou hodnotou předepsaného dobíjecího proudu a poté přepnout na standardní proud. Pokud jste i tuto možnost měli pak též nebylo vyhráno. Bylo vám sice jasné, že váš akumulátor má kapacitu např.14Ah což pro vás znamenalo že nabíjet můžete proudem o maximální hodnotě 1,4Ah ale u provozovaného akumulátoru, který byl pouze odstaven vyvstával zcela zásadní problém po jakou dobu, neboť stejně tak jako hluboké vybití též přebíjení akumulátoru zkracuje výrazným způsobem jeho životnost.
   V nejrůznějších návodech bylo toto velice šalamounsky řečeno : akumulátor nabíjíme do konečných znaků jejího úplného nabití . Kdo mněl na nabíječce ampérmetr byl částečně vysmátý. Neboť jeden z hlavních znaků úplného nabití je ten, že proud který jste nastavili  klesl k nule (dobře patrné na ampérmetru nabíječky) - neboli - baterka přestala brát. Dalším takovým znakem byla hustota elektrolytu, kterou bylo potřeba měřit hustoměrem. Na plováku hustoměru byl vyznačen stav nabití a dle jeho polohy vůči hladině (v elektrolytu "nasátého" z AKU) bylo možné určit momentální stav nabití akumulátoru. Pokud se vám veškeré tyto předepsané úkony povedlo dodržet nebylo zdaleka řečeno, že váš akumulátor vydrží předepsanou životnost. Po celou dobu jeho životnosti  bylo nesmírně důležité v něm hlídat hladinu kapaliny neboť olověné desky musely být zcela ponořené v elektrolytu. Obzvláště v letním období bylo proto velmi nutné hladinu často kontrolovat (u neprůhledného obalu to bylo vcelku složité) a doplňovat destilovanou vodou na předepsanou hladinu. Doplňování bylo nutné i s příchodem novějších akumulátorů jejichž obal byl již kompletně plastikový (v některých případech částečně průhledný) a v něm zalité články se nedaly vyměňovat.
   S postupem
   času, příchodem nových technologií a materiálů je situace zcela jiná.  Nechci tím v žádném případě říci, že se veškeré s vrchu popsané úkony a procesy "smrskly" na minimum, ale drtivá většina jich je řízená a prováděna zcela automaticky. Vlastní princip akumulátoru a jejího nabíjení se nikterak zcela zásadně nezměnil, avšak použitý materiál a technika nám takřka úplně eliminovaly tyto složité a zdlouhavé procesy. Dá se říci, že horní řádky jsem v tomto článku psal hlavně proto,  aby si každý uvědomil co všechno probíhá automaticky a nebo je bez našeho zásahu a přičinění řízeno inteligentní nabíječkou III genrace.
   Přestože si většina z vás myslí, že má ve svém stroji gelovku v drtivé většině to nebude pravda a bude se jednat o takzvaný "bezúdržbový" akumulátor. Jeho "bezúdržbovost" spočívá hlavně v tom, že se do těchto akumulátorů po zakoupení pouze nalije "příbal" a dále, po celou dobu jeho životnosti - již nic nekontrolujeme ani nedolíváme. Pouze udržujeme jeho řádnou kondici (správný stavu nabití). Tuto starost za nás 100% a naprosto bezchybně vyřeší zakoupení inteligentní nabíječky, které pracují na zcela automatickém principu. A proto - že hlavní náplní tohoto článku  je seznámit se s takovýmto výrobkem, pojďme se podívat na jedno takovéto velice chytré a cenově dostupné zařízení.
   Možná však nebude nezajímavé přečíst si nejprve vlastní návod (pouze technická část návodu - vynechal jsem bezpečnostní a zdravotní pasáže) a poté se nejen k některým v návodu řečeným věcem vrátíme.

     OptiMate - III

   Připojení k akumulátoru :
   pro připojení k akumulátoru jsou k dispozici krokodýlí svorky pro rychlé použití nebo propojovací kabely s naletovanými očky pro permanentní připojení. Pokud použijete svorky, odpojte a vyjměte akumulátor z vozidla před nabíjením a umístěte ji do dobře ventilovaného prostoru. Pro připojení propojovacího kabelu s očky požádejte o asistenci servisního technika. Propojovací konektor se dvěmi svorkami umístěte mimo akumulátor a uchyťte jej na bezpečné místo, aby nepřišel do kontaktu s pohybujícími se předměty. Zabraňte vniknutí vlhkosti a nečistot do konektoru. Nepřipusťte aby nečistoty a mazivo polarizovalo konektor. Přepálenou pojistku vyměňte za  novou stejné hodnoty.
   Použití nabíječky OptiMate
   1) Připojte nabíječku k akumulátoru : červenou (+) svorku k pozitivnímu vývodu a černou (-) svorku k negativnímu vývodu. Pokud zaměníte polaritu červená svítivá dioda se rozsvítí. Nabíječka je chráněna proti této chybě; následkem nebude žádné poškození a nabíječka se automaticky odpojí. Odpojte svorky a znova správně připojte.

LED (světelná dioda) informační panel

indikace připojení přístroje do sítě -

- akumulátor je nabitý (je připraven k použití)

(střídavý proud 220V)

- nestandardní stav (čtěte vysvětlení v textu viz. níže)
    - akumulátor bylo třeba nabíjet (nabíjení v běžném režimu)

akumulátor je opačně připojený -

- probíhá oživení akumulátoru (byl hluboce vybitý / sulfatace)

(otočte prosím polaritu)

   2) Připojte nabíječku k síti dávající střídavý proud o napětí od 220 do 240V. Světle zelená svítivá dioda značící připojení k síti se rozsvítí. Pokud se dioda nerozsvítí zkontrolujte znova připojení k síti.
   3) Oranžová OŽIVOVACÍ svítivá dioda se rozsvítí (dole na pravé straně informačního panelu) pokud je provedeno správné připojení a napětí akumulátoru je nad úrovní 2V. Pokud je akumulátor silně vybitý (hluboký stupeň vybití nebo sulfatace) zůstane oranžová svítivá dioda svítit po dobu maximálně 2 hodin během kterých, je použito speciálního vysokého napětí (maximum 22V) a velice malého fixního proudu (200mA) pro dosažení oživení akumulátoru. Po maximálně 2 hodinách, nebo do doby, kdy akumulátor může přijmout normální nabíjecí program, (který u většiny akumulátorů je možný hned při připojení) zhasne oranžová svítivá dioda OŽIVENÍ a rozsvítí se žlutá NABÍJECÍ svítivá dioda.
   4 - a) Režim NABÍJENÍ (žlutá svítivá dioda) přivádí konstantní proud 0,6 A do akumulátoru, jehož progresivně narůstající odpor způsobí nárůst nabíjecího napětí do hodnoty 14,3V, kdy OptiMate začne režim vstřebání & ověřování.
   4 - b) Nabíjecí napětí je nyní limitováno 13,6V po dobu 30 minut. Pokud se sledované napětí sníží o 300mV nebo více, nebo pokud proud odebíraný akumulátorem se zvýší nad úroveň 200mA během těchto 30-ti minut, přepne se program okamžitě do hlavního NABÍJECÍHO režimu a stupeň 4 - a) se opakuje. OptiMate tímto automaticky zajišťuje plné nabití před tím než začne udržovací stupeň.
   5) Udržovací režim obsahuje automatický test akumulátoru z hlediska jeho samovolného vybití. Tento test se opakuje každých 30 minut tak dlouho jak je akumulátor připojený. Po dobu 30-ti minut není na akumulátor přiváděn žádný proud a je monitorována stabilita napětí akumulátoru. Pokud se napětí akumulátoru sníží pod 12,3V rozsvítí se červená svítivá dioda na informačním panelu indikující problém, ale akumulátor bude pokračovat v udržovacím
režimu (13,6V) dokud nebude odpojen. Podívejte se na detailnější informaci k indikaci červenou svítivou diodou v následujícím odstavci. Pokud napětí akumulátoru zůstane vyšší nebo na úrovni 12,3V během 30-ti minutového testu rozsvítí se zelená svítivá dioda a bude svítit do okamžiku, kdy případný následující test bude nevyhovující a rozsvítí se červená svítivá dioda. S rozsvícenou zelenou svítivou diodou a v průběhu dalších 30-ti minut každou hodinu, umožní OptiMate akumulátoru odebírat proud do hodnoty 200mA pro podporu jakéhokoliv připojeného příslušenství nebo alarmu, případně zestárlého kabelového svazku.

Klikni pro pokračování článku :.

 
   

zpět na úplný začátek WEBu

   
    Chopper a cruiser