Jak s dovozy?

21.02.2008

 

   Protože stále dostávám dost otázek spojených s dovozem různých vozidel ze zahraničí a odpovědi na toto téma jsou delší, než na příspěvek ve fóru , rozhodl jsem se to napsat do samostatného článku a všechno . Popíšu situaci tak , jak je ze zákona , i když sám vím , že jsou dost časté případy , které se od přepsaného někdy i hodně liší .

     Dříve u nás platila tzv osmiletá lhůta. Znamenalo to , že mezi první registrací vozidla (ne jeho výrobou), ale prvním zaregistrováním novým majitelem , a vystavením JCD (jednotné celní deklarace) na hranicích , kdy vozidlo překračovalo naši státní hranici už koupené Českým občanem, nesměla uběhnout delší doba, než 8 let. Přesně
na den, jeden jediný den. Čekala li odtahovka s autem ve frontě na hranici a dostala se na řadu až po půlnoci, mohlo to mít po finanční stránce tragické následky. Logiku tohoto zákona nechme stranou . Při jeho obhajobě neobstojí ani oblíbené rčení „ abychom nebyli vrakovištěm Evropy „ . Docházelo pak k situacím , kdy vozidlo , které třeba stálo rok ve výkladní skříni autosalonu a teprve pak bylo prodáno a zaregistrováno , bylo u nás možné přihlásit a jiné , o půl roku mladší , třeba i modernější , které bylo prodáno brzo po vyrobení, ne. Vrakovištěm Evropy jsme byli díky socialismu a zde prodávanému sortimentu vždy a dodnes jsme se z toho ještě úplně nevyhrabali . Můžeme se jen domnívat a dohadovat se , co vedlo naše zákonodárce k tomu , že tu osmiletou lhůtu nezrušili pro vozidla dovezené z jiné země EU, hned při vstupu naší republiky do EU, jako třeba v Polsku, kde ji měli taky . Evropská Unie znamená volný pohyb osob a zboží . A jaký je to volný pohyb , když v jedné části unie koupím zboží a v jiné části mi ho zakážou používat ? Po nějaké době jsme logicky dostali z Bruselu po šlapkách a ona osmiletá lhůta byla zrušena . Avšak pozor . Ne 100 procentně . Přesněji to vyzní , když to řeknu obráceně : Pro dovoz vozidel do ČR platí osmiletá lhůta dále a neplatí pouze v případě , že je vozidlo dovezené z jiné země EU a má prokázanou Evropskou globální homologaci , nebo alespoň Národní schválení z některé členské země EU . A teď se zkusíme dopátrat toho , co to vlastně znamená .
   Globální evropská homologace. To je takové potvrzení o tom , že dané vozidlo odpovídá všem předpisům , které byly v Evropě platné v době schvalování vozidla k provozu . Ono potvrzení se začalo objevovat v letech kolem roku 1997 , ale třeba někteří japonští výrobci jej uvádějí již od roku 1995 . Mají ji osobní automobily , motocykly a traktory . Nákladní automobily ne. Jak ale tu „globálku„ zjistíme? Bývá uvedena na výrobním štítku vozidla někde u VIN, nebo v Technickém průkazu. Většinou však na obou místech. Mívá tuto podobu : e1*98/56*0025*01 . Novější vozidla
třeba e3*2001/52*0425*03 . Jistě si z toho odvodíme , že první číslo za e je kód státu kde homologace proběhla a za první hvězdičkou je rok homologace . Pak už jen čísla zkušeben a protokolů . V Itálii zřejmě nemají na klávesnici počítače hvězdičku , proto vypadá stejná homologace v Italském TP takhle : e1=98/56=0025=01 . Ještě k automobilům dodávkového typu . Bylo li v dokladech původní osobní vozidlo ( třeba Transporter , Ducato apod ) přestavěno na nákladní ( z PKW na LKW ) , tak se případná globální homologace automaticky ruší . Auto ji prostě

nemá , i když se jí třeba na výrobním štítku chlubí

ilustrační foto

   Národní schválení. Tady pro pochopení trošku zeširoka . Za komančů soudruzi rozhodli , že Moskvič splňuje naše předpisy a tak ho mohla Mototechna dovážet i ve všech jeho dalších verzích. A basta. S pádem socialismu a naším následným přibližováním se Evropskému právnímu systému jsme zavedli kolem roku 93, tzv ZTP, neboli zétépéčka. Zkratka znamená Základní Technické Popisy . Jsou k dispozici na Ministerstvu dopravy, na STK a odborech dopravy. Na každém tom technickém popisu je popsáno každé vozidlo v rozsahu našeho Technického průkazu , dnes nazývaném Osvědčení o registraci část II , tak , jak bylo pro provoz schváleno . Takže , máme li v TP uvedeno číslo ZTP , znamená to, že vozidlo má národní schválení v ČR pod tím a tím číslem . Vypadá to asi takto 1234 – 12 , nebo 1234 - 12 – 12 . A v technických průkazech z jiných zemí , je to podobné . V německých je to Allgemeine Betriebserlaubnis neboli ABE, v rakouských Typennummer a třeba v italských, OMOLOGAZ , nebo jen OM. Nemá li to naše vyhlédnuté vozidlo globálku , je potřeba to národní schválení opravdu zkontrolovat , protože se může jednat o vozidlo už jednou individuálně dovezené , nebo duplikát TP , kde se na úřadě neobtěžovali s opisem nějakých čísel . Zbývá jen dodat , že někdy je národní schválení označeno i na výrobním štítku .
1 2 3 4 5 6 7
1 a 2 : Národní schválení v Italském TP 5 : Německé schválení ABE na výrobním štítku
3 : Německé národní schválení ABE 6 : Globální homologace na výrobním štítku
4 : Rakouské národní schválení 7 : České ZTP
   Takže , stojíme li někde v zahraničí na tom place , nad tím vyhlídnutým starším fešákem u kterého jsme zkontrolovali z TP tu globálku nebo schválení , nezapomeňme zkontrolovat i výrobní štítek . Bez něj nelze vozidlo u nás přihlásit . Ne každý prodejce u nás , je ochoten nechat vyrobit duplikát , jako náhradní díl a jestli ano , tak cena za ten kousek plíšku nebo plastu bývá i 5000,- Kč. Tady ještě jeden pozor! Technický průkaz k vozidlu musí být originál . Může být duplikát, ale žádná kopie , byť notářsky ověřená . Větší cenu než kopie , má toaletní papír . Ten aspoň neškrábe . Kupujeme li vozidlo od autorizovaného prodejce , zkusme z něj vyrazit COC list ( Certifikat Of Conformity ) . Ten pak může u nás ušetřit dost problémů i peněz . Požadovat ho ale po Arabáčovi v rozpadající se maringotce je blbost .
   Vše zkontrolováno , auto nebo moto naloženo a jedeme domů . Jen blázen by si však myslel , že teď , když se přes čáru projede bez zastavení , má nejhorší za sebou . To každého teprve čeká . Všechny další případné problémy jsou zaviněny tím , že máme spolu se Slováky po Rakousku druhý nejobsáhlejší technický průkaz . Zákon ukládá , ho vyplnit celý . A to , dost dobře , třeba podle Belgického nejde . Tam se dozvíme , že je k Fordu , ale už nevypátráme jestli k Focusu nebo Mondeu a najdeme VIN . Víc z něho nevyčteme . Naproti tomu v Rakouském jsou třeba uvedeny i ventilové vůle a když to trošku přeženu , tak i délka kličky na stahování oken . Taky všechna potřebná data pro náš TP jsou uvedena právě v tom výše zmíněném COC listě . Než se pustíme do dvou způsobů jakými je možno naši ojetinu lidově řečeno „ postavit na papíry „ , ujasněme si ještě dva pojmy hrající v našem procesu roli
   STK : STK je orgán , který vystavuje na základě zjištěných skutečností různé protokoly . Na STK se nic nerozhoduje, nic neschvaluje . Jen se tam vystavují protokoly s daty , které STK zjistí , nebo má k dispozici . Data z vozidla , technických průkazů , ze ZTP , COC listů , z různých potvrzení od výrobců , ale třeba i z Návodů na obsluhu ,
dnes od těch co chtějí být in , nazývaných Manuály .

   Úředník za přepážkou na oboru dopravy. To je ten člověk , který o všem rozhoduje . Rozhodne , zda Technický průkaz vystaví , nebo ne a proč . Rozhodne, co mu ještě chybí (třeba ověřený překlad TP a má na to právo) a pozor , vždy bude mít pravdu . Jsou li nad STK ještě další dva nadřízené orgány (krajský odbor dopravy a ministerstvo), tak nad úředníkem za přepážkou je právní vakuum . Na něj nemá ani ministerstvo . V zákonech je prostě nějaká chyba , která se ale paradoxně nikdy nevyskytne v zákoně o platech
ústavních činitelů.

ilustrační foto

A teď dva způsoby , jakými je možno toho našeho miláčka takzvaně , postavit na čísla.

   1 . Jednou jsem v televizi v nějakém pořadu , zabývajícího se touto problematikou , viděl a slyšel nějakého odpovědného člověka , který řekl , že k dovozu stačí evidenční kontrola . Myslím , že tomu ani sám nevěřil . Není to totiž pravda . Faktem ale je , že když máme k vozidlu doklad kde jsou uvedena všechna data potřebná pro náš TP , jako třeba ten Rakouský TP , nebo COC list , vystaví na základě Evidenční kontroly s kladným výsledkem úředník takzvaný čístopis TP . To je TP , kde je z jedné strany vozidlo komplet popsáno , ale druhá strana je prázdná . Žádný držitel , žádná RZ . Na EK se opravdu zjišťuje jenom jestli to co je zapsané v TP je pravda i na autě . Nic víc . Staneme li se šťastnými majiteli toho čístopisu , musíme znovu na STK na Technickou prohlídku před registrací , ale s autem se po cestě musíme stavit ještě na měření emisí . Na STK se zjistí jestli nám to svítí , brzdí atd . Bohužel , ze zákona je k ní potřeba i Český TP , a tak ji nelze udělat jedním vrzem s tou EK . No a pak už jen poslední cesta za úředníkem , s sebou si vezmeme občanku , čístopis TP , sjednané povinné ručení a ten Protokol o technické prohlídce před registrací . V 7 si stoupneme do fronty , v té se během dopoledne párkrát pohádáme a odpoledne si s prázdným žaludkem odnášíme to nejcennější na světě . Čísla .
   2. Mnohem častější případ ale bývá , že v našich dokladech k vozidlu něco chybí . Spotřeby , hluky , zatížení střechy , typ motoru nebo povolené zatížení náprav . To poslední paradoxně i pro motocykly . Nedovedu si totiž představit , jak je možné přetížit přední kolo na jednomístném skútru a jak to může někdo zkontrolovat . Přetížit skútra jde snad jen v Thajsku , kde se na něm jezdí s celou rodinou včetně kozy . Ale zpět . V našem druhém případě zajedeme na emise (motocykly do pohotovostní hmotnosti 400 kg jsou toho ušetřeny , takže vlastně všechny) a pak na STK na Technickou kontrolu , tzv dovoz . Technik porovná vozidlo s doklady a zkusí , lépe vyzní ZKUSÍ ho ztotožnit v těch ZTP s tím stejným autem , aby mohl doplnit chybějící informace do Technického protokolu . A zde je ten největší problém . Není to , jako když se schválil ten Moskvič jednou pro furt . Třeba jedničková Octavia . Ta není v deseti typech . 5 motorů ve dvou kastlích . Jenom ta zmíněná jedničková Octavia má 906 ( to není překlep ) , slovy devětsetšest verzí a podverzí atd . Liší se třeba 5 milimetrů v rozvoru , ty rozvory jsou tři , 5 kg povoleného zatížení některé nápravy apod . Vše musí souhlasit s původním TP a s výrobním štítkem . Máme li to štěstí a technik při hledání ukáže na obrazovku se slovy : To je ono , máme vyhráno . Dostaneme protokol o Technické kontrole včetně přílohy , protokol o tom , že vozidlo svítí a brzdí se tentokrát jmenuje Protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti a s tím vším , jako v prvním případě , za úředníkem . Tentokrát ale ne jenom pro ten čístopis , ale komplet pro všechno . Včetně čísel . Máme li naopak tu smůlu a ta naše Octavia je devětsetsedmou verzí , pokračuje anabáze . Chybějící údaje musíme potvrdit od výrobce . Je jedno , jestli to pak doložíme na dopsání na STK , nebo jestli na STK nechají kolonky volné a doložíme to rovnou úředníkovi . Výrobce z jiných zemí než od nás zastupuje pro tento případ akreditovaný dovozce . Ti sídlí všichni v Praze , jen Dněpr v Brně a Daihatsu u nás zastoupení nemá . Cena za
potvrzení je u akrediťáků taky různá . Někdo bere 4000,- za papír , jiný 3000,- za položku

   Jak jsem v úvodu napsal , jsou případy , a není jich málo , kdy něco z toho proběhlo jinak . Většinou je to tehdy , kdy úředník prokáže jistou dávku statečnosti , osobní odvahy a lidskosti a netrvá na doložení některých nepodstatných údajů . Třeba na tom zmiňovaném zatížení náprav u motocyklu . Někdy stačí úředníkovi nějaké potvrzení jen od prodejce . Dokonce vím o případu , kdy se podařilo přihlásit 20 let starý Ural z Ukrajiny . Proto si myslím , že je dobré , než se do něčeho pustíme , nejdříve skočit se všemi doklady za úředníkem a zeptat se ho :
Hele, mám tady to a to, co po mně ještě budeš chtít ? Třeba to ušetří čas, peníze a nervy .

ilustrační foto

   Omlouvám se za to , že jsem tak triviální a jednoduchou věc natáhl na tolik řádků , ale znáte mě . Jak se zakecám , tak nevím kdy přestat .
Ahoj v koloně  
 

Petr Brno

Text : Petr    

   
Foto : Petr + archiv K1400      

spojení na autora článku

Zpět do článků : Konkrétně ...

   

 
 
Bronnsky (bluetone.cz) 21.02.2008 08:55
Petře děkuji. Zvlášť pasáž o národním schválení a globální homologaci, mi byla dosud utajena. Ještě jednou díky.
Jarýs (karneval.cz) 21.02.2008 14:36
Peťo hezkej článek - díky! Jinak velmi pěkné ilustrační fotky... :-)))
Kamil (nbox.cz) 21.02.2008 18:10
Peťo, jelikož si chci dovést auto z Němec tak jsem pátral co a jak a našel jsem článek na www.autorevue.cz/default.aspx?article=3785 píšete o tom podobně akorát každý z jiného pohledu. Jak něco dovezu budeš jeden z prvních co to uvidí. Ahoj Kamil
Bady (blue4.cz) 21.02.2008 20:24
pěkná práce,díky Petře.
Džejár (eurotel.cz) 22.02.2008 00:17
Článek opět na jedničku.Hlavně doporučuji ten závěr - poraďte se předem s vaším úředníkem na evidenci.Za prve si ho získáte,protože bude důležitej,a pak co zrovna on zdůrazní.Teď jsem přihlašoval zánovní Yamahu ze Švýcarska a mám velmi dobré známé na evidenci.Stejně to nebylo jednoduché,Švýcarsko není Unie a v techničáku není skoro nic.
Ruza (38.89) 23.02.2008 22:46
Super clanek, diky za nej a za radu Petre. Trosku jsem se na to dival na netu a vypada to, ze firma DEKRA dela od novyho roku doplnovani informaci do TP. Samozrejme za poplatek, nekde se objevila castka kolem 1900.-. Odkaz zde: http://www.usmd.cz/nova_sluzba.php " Nabídka naší další spolupráce se týká doplňování schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem EU, pokud toto schválení není uvedeno na výrobním štítku vozidla ani v dokladech vozidla ze země původu. Pověřená zkušebna je oprávněna doplnit schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem EU prostřednictvím „Výpisu z technických údajů vozidla“. Treba to nekomu pomuze. Zdar Ruza
Petr Brno (karneval.cz) 23.02.2008 23:17
Ruzo , o tom doplnění z Dekry samozřejmě vím , ale záměrně jsem o tom nepsal . Nedovedu si totiž představit podle čeho bych se měl venku rozhodnout , že právě TOTO vozidlo , na štítku a v dokladech bez globálky a schválení , bude mít Dekra v seznamu schválených ? Co když to bude zrovna individuální schválení , v seznamu to nebude a někdo pak na mě pak vlítne , že to koupil na moji radu a bude chtít abych mu to zaplatil ? Sám bych si netroufl na tuto možnost vsadit .
Ruza (38.89) 24.02.2008 14:05
Pravda, pravda, Petre. Ja bych si na to taky nevsadil, ale pro ty, co takovy stroj UZ vlastni (jako napriklad ja) nebo pokud se jedna o nejakou raritu, ktera je tezko k sehnani to muze byt cesta?
Fafa (upc.cz) 24.02.2008 23:09
jj kdo to zná se má ,já se mám ,pač znám toho ,co to zná a někdy je to znát. super
Petr Kmoch (sbone.cz) 26.02.2008 19:04
pozor u vozidel,týká se i motorek, mladších 1 rok od data výroby nebo najeto méně než 6000 km je třeba uhradit DPH ikdyž nejste firma.Kamarádovi doměřili DPH po 2,5 roce +penále ,což může být velká částka a FU si počká až na nezašší termín .
jarda (iol.cz) 28.12.2008 12:28
cauky petre chtel bych se zeptat na mito chci si ho koupit a byla by dobra nechat si ji dovest z nemecka?
 
   

zpět na úplný začátek WEBu

   
    Chopper a cruiser